Забранената политическа кампания

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV Media network.

The Brief е ежедневният коментар на EURACTIV.com

Коя е политическата партия, на която не й е позволено да агитира? Отговор: европейскaта.

Звучи и всъщност е парадоксално, но това е ситуацията, в която се намират паневропейските политически партии.

Месеците пред и след европейските избори са много важни за Европейската народна партия, за Партията на европейските социалисти и за техните съперници, но те официално нямат право на кампания.

Според закона логата на пан-европейските партии е забранено да се появяват на бюлетините. Законите, регулиращи политическите партии и свързаните с тях фондации, изрично изискват те и партньорите им да се въздържат от провеждането на кампании.

Това е едно от противоречията, които лежат в основата на системата на европейските политически партии. Не е изненада, следователно, че огромното мнозинство от европейците нямат никаква представа за мрежата от европейски политически партии.

Националните партии съжителстват с партньорите си в Брюксел, но при стриктното условие, че брюкселските партии-майки ги оставят да водят своите 28 национални кампании сами.

По време на последното преразглеждане на устава за европейските политически партии евродепутати заявиха, че от националните партии трябва да се изисква да показват логото и политическия манифест на асоциираната европейска партия на интернет сайтове си, като условие за да кандидатстват за финаниране.

Ако не друго, това илюстрира, че след 40 години европейски избори, идеята за паневропейските партии е все още в процес на разработване – или че широкообсъжданият „европейски демос“ (бел. ред. „народ“) просто не съществува.

Именно тази двусмисленост обяснява защо системата на шпиценкандидатите рискува да залезе след два опита, вторият от които неус пешен, и защо всеки път, ?ekкогато евродепутатите и министрите обсъждат транснационалните листи преди европейските избори, ръководители на ЕС, от които зависят решенията заключават, че листите са прекрасна идея, но сега просто не е подходящото време.

Факт е, че времето никога няма да бъде подходящо.

Наредбите са в сила от повече от десетилетие и са преразглеждани няколко пъти от евродепутатите. Очевидно е, че ограниченията не са случайни.

“Ние сме политици, но сме силно ограничени, защото всъщност не можем да провеждаме кампании”, заяви Мар Гарсия Санц, генерален секретар на Европейската Зелена партия пред EURACTIV, и това послание се споделя и от другите проевропейски партии.

Политици от всички европейски партии знаят, че част от ролята им включва да работят за “укрепване на европейската идея”. Само че трябва да го правят с вързани ръце.