Защо Европейският парламент е все още отворен?

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV Media network.

The Brief е ежедневният коментар на EURACTIV.com

Затварянето на Европейския парламент заради разпространението на новия коронавирус към момента не се планира. Но въпросът трябва да бъде взет под внимание възможно най-скоро предвид нарастващите здравни опасения.

Председателят на ЕП Давид Сасоли каза в четвъртък (5 март), че въз основа на актуализиран доклад за развитието на COVID-19 на Медицинската служба на ЕП, рисковете за здравето се смятат за “значително по-високи, ако пленарната сесия на Парламента следващата седмица се провежда в Страсбург”.

Но ако пленарната сесия в Страсбург се приема за твърде рискова, защо заседанието в Брюксел се разглежда като приемлив риск?

EURACTIV се свърза с говорител на Парламента, който коментира, че в момента приоритет е запазването на парламентарната дейност и основните отговорности на ЕП съгласно договорите на ЕС.

Тези отговорности включват обсъждане на извънредните ситуации, случващи се в цяла Европа, включително и разпространението на новия вирус. Тук разликата обаче е, че последната критична ситуация е пред вратата ни, тъй като тази седмица в институциите на ЕС бяха открити първите потвърдени случаи на заразени с коронавирус.

Въпросът ни от миналата седмица защо работата на евродепутатите има предимство пред опазването на общественото здраве остава валиден.

Европейският парламент е една от най-уязвимите институции. Дори и с ограничен достъп и забрана за ръкостискане, в него работят около 5000 души, които пътуват в целия ЕС, за да се срещат с избирателите си.

Депутатите и асистентите им редовно пътуват между родните си градове и Брюксел. И дори да се вземат предпазни мерки, Парламентът е перфектното място за разпространение на болестта.

Няма ли да е по-добре, ако Европейският парламент бъде затворен за известно време?

Говорителят на ЕП обясни, че идеята за затварянето му или отлагане на пленарното заседание никога не е обсъждана.

На въпроса дали това може да се промени при потенциален случай на COVID-19 от Парламента отговориха, че непрекъснато следят ситуацията и ще предприемат съответните действия.

Като се има предвид, че дневният ред в момента не е толкова натоварен и че Комисията едва сега започна да представя политическите си приоритети, провеждането на пленарно заседание изглежда твърде голям риск.

Непрекъснатостта на парламентарния процес е важна, но тя може да бъде осигурена и по други начини. ЕП притежава оборудването за уеб сесии и не е немислимо намирането на начин и за дистанционно гласуване.

На този фон мотивите за поддържане на Европейския парламент отворен, остават неясни. Може би сред причините е и това, че евродепутатите получават дневни надбавки за участие в пленарни заседания и комисии и биха загубили значителна сума, ако Парламентът бъде затворен за три седмици.

Но възможно ли е те да избират богатството пред здравето си?