Нужен е план “Маршал“ за правосъдието в Европа

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV Media network.

Протест на съдии в Полша в началото на 2020 година [EPA-EFE/TOMASZ GZELL]

Страните от ЕС и европейските институции демонстрират решителност за осъществяване на нов план “Маршал“ заради тежките икономическите проблеми, предизвикани от пандемията. Сега съдии от цяла Европа призовават лидерите на съюза да покажат същата решителност, за да се справят и с тежката кризата с върховенството на закона в ЕС  От тяхно име говори съдия Жозе Матош, който е президент на на Европейската съдийска асоциация (EAJ).

Той дава за пример унгарският закон за извънредното положение, който е позволил на правителството да управлява свободно, без да бъде подлагано на контрол от другите власти.

“Няма разпоредба, която да гарантира, че парламентът и по-специално съдилищата ще упражняват ролята си на минимално ефективен надзор“, коментира съдията.

Матош напомня и за Полша, къде т.нар. “съдебни реформи“ предизвикаха опустошение на съдебната независимост.

“Само смелата устойчивост на съдиите, прокурорите, адвокатите и гражданското общество, съчетана с подкрепата на международната общност, предотврати по-големи щети, но тоталното унищожение е близо“, предупреждава европейската съдийска организация.

Съдия Жозе Матош казва, че пълно отсъствие на желание за диалог от автократични политици в Унгария и Полша доказва колко необходимо е ЕС да действа решително.

“По отношение на съдебната система, изпълнението на европейски заповеди за арест или други искания по въпроси на правата на човека, предложени от недемократични и нелиберални държави-членки като Полша или Унгария, вероятно ще се окаже неприемливо за националните съдилища в страните от ЕС. “Взаимното доверие“ не може да оцелее без съдебна независимост“, допълва съдията.

По думите му сегашната криза вероятно е едно от най-големите предизвикателства в историята на ЕС.

“Сега е подходящият момент да променим европейските приоритети и веднъж завинаги да разрешим продължаващото неглижиране, налично много преди пандемията, върху фундаменталния характер на върховенството на закона. Това би могло да бъде добре дошла и рядка възможност да се привилегирова върховенството на закона, а не да го обезценяваме или просто да го пренебрегваме“, призовава Матош.

План “Маршал“ за правосъдието

Решението е изработване и прилагане на план “Маршал“ за върховенството на закона в ЕС, казва председателят на съдийската организация.

“Наскоро, говорейки за икономическата криза, причинена от пандемията, председателят на Европейската комисия категорично подчерта, че “в тази криза не може да има половинчати мерки“ и апелира към „масивна инвестиция под формата на план „Маршал“ за Европа“. Европейските съдии биха искали да видят същата решителност, която се демонстрира при търсенето на решения на икономическите проблеми, вложена и в решаването на кризата с върховенството на закона“, обяснява съдия Матош.

Той напомня, че върховенството на закона и съдебната независимост в ЕС не подлежат на преговори или доброволно съблюдаване.

“Те представляват нашия “генетичен код“, казва португалският съдия.

По думите му ЕС изцяло зависи от ангажимента за поддържане на съдебната независимост, защото едва тогава обновена Европа може успешно да започне своя път. Без независимостта на съда ЕС няма как да е общност, която пази своите граждани и ги третира като равни едни на други.

Преди това президентът на Международната съдийска асоциация (част от EAJ)  Тони Пагоун предупреди: “икономическите мерки не могат да прилагани ефективно, ако липсва върховенство на правото и увереност в една независима съдебна система, която да гарантира, че те ще бъдат приложени  приложи справедливо“.

Заради пандемията се очаква ппокачване на броя на делата за фалити, трудово-правните дела  и семейните спорове. Икономическата криза може да доведе до намаляване на бюджета за съдебните системи, който е хронично недостатъчен.

Съдът работи с присъствие

Разпространението на Covid-19 повдигна сериозни въпроси за осъществяването на правосъдието.

“Липсата на смислено участие по време на онлайн изслушвания и недостатъци по отношение на наблюдението на невербални сигнали, затрудненията с проверката на доказателствата, недостигът на средства за поверителна комуникация между клиент и адвокат, навежда на заключението, че провеждането на справедлив съдебен процес изисква лично присъствие и комуникация“, казва съдия Матош.

Поради тази причина Европейската асоциация на съдиите призовава да се вземат сериозни мерки за защита на здравето на магистратите.

Оригиналът на статията на съдия Жозе Матош може да прочетен тук на английски език.