Съдбата на Съюза

Обръщението за състоянието на ЕС трябва да се превърне в истинско демократично упражнение. За целта Европейският парламент трябва да е изисква и да е готов да търси отговорност от председателя на Европейската комисия, пише евродепутатът Софи ин’т Велд.