Търси се: Представител на ЕС в София

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV Media network.

Сградата на ул. "Раковски“ 124, известна още като "Дома на Европа" [Уикипедия]

На 21 май публикувахме коментар на издателя на EURACTIV България под същото заглавие. Шест месеца по-късно го препечатваме отново – понеже повдигнатите въпроси продължават да са актуални, и защото за тези шест месеца по темата продължава да се пази пълно мълчание.

В момента върви процедура по избора на Ръководител на представителството на ЕС в София. Това е престижна, важна и добре платена работа, която най-често (но не задължително) се заема от гражданин от съответната стана-членка.

По-рано постът се заемаше от Огнян Златев, който сега е ръководител на представителството на ЕС в Хърватия, а представителството в София стои без началник от септември миналата година.

Представителствата на ЕК в държавите-членки са обединени организационно в Службата за печат и комуникация към Генерална дирекция “Комуникация“ в Европейската комисия. Успешният кандидат ще стане стопанин на сградата на ул. “Раковски“ 124 и ще играе ключова роля на “очите и ушите” на Европейската комисия в София, ще осъществява комуникацията на ЕС в България и ще работи активно с българските медии.

От тази гледна точка, българските медии не би трябвало да са безразлични към подобен избор, освен ако приемат за нормално 111-то място, което страната ни трета поредна година заема в Световния индекс за медийна свобода на “Репортери без граници”.

По информация на EURACTIV, първоначално конкурсът е бил вътрешен (т.е. само за служители на Европейските институции), но единственият кандидат, стигнал до финала, не е получил благословията на българските власти и конкурсът е бил анулиран. (Комисията потвърди това.)

Впоследствие процедурата се отваря и към външни кандитати, като документи са подали около 50 души, от които 9 са били допуснати до конкурса, който преминава във вид на събеседване на няколко тура.

Европейската комисия провежда конкурса, т.е. поне на теория конкурсът е реален, а не маскирано назначение на посочено от Бойко Борисов лице. Разбира се, неговият глас се упражнява чрез българския евркомисар Мария Габриел, която ще бъде консултирана преди вземането на окончателно решение. (Комисията отрича да се конкултира със съответното правителство и твърди, че автономно провежда избора.)

Въпросът е обаче, че процедурата е крайно непрозрачна и колкото и да е европейска, пак може да бъде “побългарена“. От самото начало Комисията не вдигна много шум, поради което със сигурност има подходящи кандидати, които пропуснаха крайния срок за подаване на документи през януари. Двете главни условия за кандидатстване са на пръв поглед много лесни: първо, отлично познаване на политиките и приоритетите на Комисията, и второ – на политическото положение в България и в съседните страни и на българските медии.

Точно тук е обаче разделителната линия. За някои кандидати положението в България е прекрасно, за съседите България е пътеводна звезда, а “Репортери без граници” лъжат и клеветят. За други кандидати България е най-бедната в ЕС, защото не е решила проблемите с организираната престъпност и неефективната съдебна система. Неслучайно 13 години след членството не успява да се освободи от Механизма за сътрудничество и проверка. А повечето медии, уви, отдавна са се превърнали в пиар агенции на собствениците им и на силните на деня.

В този смисъл Комисията трябва да реши какво иска: да достигне до българските граждани, или да даде още една възможност на премиера да внушава, че може да върти Брюксел на малкия си пръст.

Поставя се въпросът също – помага ли Комисията България да подобри незавидната си класация на 11-о място, или напротив.