Адвокатурата алармира, че демокрацията в България е застрашена

В Общото събрание на адвокатите от страната участват над 220 делегати. [Висш адвокатски съвет]

Общото събрание на адвокатите от страната предупреди, че “случващото се в държавата през последните месеци в законодателната, изпълнителната и съдебната власт поставя в опасност законността и върховенството на правото”. Часове преди да приемат декларацията си, делегатите на събранието отказаха да чуят поздравителния адрес, който им беше пратил главният прокурор Иван Гешев.

“Безпрецедентната активност на прокуратурата” е един от факторите, на които се спира декларацията им. Според тях тази активност “създава обществени очаквания, несъвместими с фундаменталните принципи на правото и поставя с особена острота нуждата от спешен професионален дебат относно начина и средствата за контрол върху дейността на прокуратурата и главния прокурор”.

Адвокатите обръщат внимание и на начина, по който се пишат законите. Как това става без обществено обсъждане, през преходни и заключителни разпоредби на несвързани закони. Това създава усещане за “законодателен произвол и правна несигурност”, пишат те и настояват за “ясен, прозрачен и предвидим законодателен процес, който да е плод на дългосрочна държавна политика, а не резултат на моментна необходимост, защото без предвидим законодателен процес правовата държава е невъзможна”.

Адвокатите призовават “изпълнителната власт да бъде активна при упражняване на всички свои правомощия, но да зачита правата на гражданите и независимостта на съдебната власт”. Държат изпълнителната власт да работи прозрачно и добросъвестно.

“Вярваме, че магистратите ще имат силата и смелостта да не позволяват недопустимо вмешателство в своята работа и ще опазят независимостта на съдебната власт, включително от намесата чужди държави, и ще действат единствено съобразно закона и вътрешното си убеждение”, се казва още в декларацията.

“Ще напомняме при всеки повод, че там, където свършва правото, започва произволът!”, завършва декларацията, която е приета единодушно от събранието.

Европейската комисия все още не е свалила наблюдението си върху България, което властите в София очакваха да се случи преди края на комисията “Юнкер”. При публикуването на последния доклад за страната в края на октомври м.г. стана ясно, че преди да реши окончателно, Комисията ще съгласува позицията си със Съвета на ЕС и Европейския парламент.