Адвокат осъди България в Страсбург заради подслушан разговор с клиент

Васил Василев (вдясно) и Николай Цонев. [Красимир Юскеселиев/"Дневник"]

Адвокатът Васил Василев осъди България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. ЕСПЧ му присъжда 3000 евро за неимуществени вреди и още толкова за разноски.

Съдът приема, че е нарушено неприкосновеността на личния живот на Василев и правото на справедлив съдебен процес.

Случаят се отнася за подслушване на телефонен разговор през 2010 г. на Василев и бившия военен министър Николай Цонев, припомня съдът. Цонев е подслушван заради делото за подкуп, по което в последствие беше оправдан, а върховният съд го определи като „емблематичен пример за провокация към подкуп“, направена от някогашния следовател Петър Петров.

Василев се оплака на прокуратурата и предявява иск за обезщетение за вреди с аргумента, че разговорът е защитен от адвокатската тайна и че записът е трябвало незабавно да бъде унищожен. В жалбата си до ЕСПЧ Василев твърди, че българското законодателство няма достатъчно ясни правила за унищожаване на случайно засечена комуникация адвокат-клиент.

Той твърди още, че производство за обезщетение за вреди, проведено в България, е класифицирано, тъй като допуснатите доказателства са получени чрез тайно наблюдение. Следователно обществото е нямало как да проследи нито делото, нито постановените по него съдебни решения.

Правителството отговаря, че съдебните решения са били декласифицирани много преди изтичането на съответните периоди за класификация. Освен това няколко медии са публикували статии за първоинстанционното решение през юни 2013 г., преди неговото разсекретяване и само два месеца след постановяването му. А решението на втората инстанция е декласифицирано около пет месеца след постановяването му. Затова и не била засегнала справедливостта на производството.

В решението на ЕСПЧ е и подслушаният разговор между адвокат и клиент, който прокуратурата отказва да унищожи.

„Мъж с телефонен номер [номерът на мобилния телефон на Василев] се обажда на [клиента]:

[Клиент]: Здравейте.

Мъж: Здравей.

Клиент: Здравейте.

Мъж: Ааа, [К.], предполагам, ти каза за утрешния ден.

Клиент: Кой [К.]? А, днес той…

Мъж: А.

Клиент: Той, той ми каза, че ще ходим утре, но…

Мъж: Да, разбира се, да. да. Трябва да отидем утре в девет и половина, за да прочетем делото; те искат от нас. Те твърдят, че [ще] са приключили разследването до девет.

Клиент: Аха.

Мъж: Да прочета материалите.

Клиент: Добре тогава.

Мъж: Добре.

Клиент: Да пратя, да пратя ли [И.] да те вземе, и ще дойда там с друго [превозно средство], за да не (не се разбира, и двамата говорят едновременно).

Мъж: Добре, добре, там горе, директно, във Военната полиция.

Клиент: Да.

Мъж: Добре, добре, [Н.], добре.

Клиент: Ето как ще го направим.

Мъж: Добре, добре.

Клиент: Добре.

Мъж: Ще чакам в кантората, ще се обадите, когато…

Клиент: Добре, добре.

Мъж: Добре, добър ден.

Клиент: Добре, чао, чао.

Мъж: Чао.