Антирекорд: дело за наследство е протакано 26 години

снимка-1 [В. "Сега"]

Гражданско дело за наследство е продължило 25 години, 11 месеца и 26 дни. Процесът е образуван през април 1993 г. в Софийския районен съд и е приключил окончателно през март 2019 г. Това съобщиха от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), който разглежда заявленията за обезщетения заради бавно правосъдие.

Повече от 14 години и 3 месеца процесът е бил спрян в очакване на съдебното решение по друго дело в Софийския районен съд, относимо към спора. То обаче е приключило окончателно през март 2002 г. Неговото протакане е заради действията на съда по организация на заседанията, обясняват от ИВСС. От насрочени по него 25 съдебни заседания, 12 са отложени заради нередовно призоваване на страните.

Процесът за наследството обаче е възобновен едва 7 години след приключването на делото, станало причина за спирането му. Освен че не е следил дали по първото дело има постановено решение, съдът е допуснал пропуски и при организацията на работата си. 5 от насрочените 14 заседания са отложени заради нередовно призоваване на страните, а други 8 – за събиране на доказателства.

На втората инстанция са й били нужни 5 години и 9 месеца, за да приключи процеса. А когато е обявил делото за решено, Софийският градски съд не е постановил акта си в законовия 30-дневен срок, а година и 7 месеца по-късно.

От административната процедура за обезщетение за бавно правосъдие могат да се възползват страни по приключени граждански, административни и наказателни дела, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от ИВСС, а след това споразуменията за изплащане на обезщетения се подписват от министъра на правосъдието. Максималната сума, която могат да получат жалбоподателите по този ред, е 10 хил. лв.