България е пред нова наказателна процедура заради мръсния въздух

Въздухът в София през зимата може да се види и схруска. [Дневник, Юлия Лазарова]

Европейската комисия обяви, че ще започне наказателна процедура срещу България и Полша за това, че не позволяват на гражданите си да защитават в съда правото си на чист въздух.

Причината е сигнал до Европейската комисия на “За Земята” в сътрудничество с организацията за екологично право ClientEarth, че българският съд системно отказва да разглежда дела за чистотата на въздуха. България не признава правото на граждани и екологични организации да обжалват общинските програми за качество на атмосферния въздух и така нарушава европейското законодателство.

“Българските и полските закони правят невъзможно хората, засегнати от наднормени и вредни нива на замърсяване на въздуха, да се обръщат към съда, за да оспорват планове за качество на въздуха и да изискват действия за защита на здравето си, макар това да е основно право.” Така адвокатът от ClientEarth Агнешка Уорсо-Бюканън коментира съобщението на ЕК.

Според нея тази ситуация е особено тревожна, като се има предвид, че България и Полша са сред страните с най-мръсен въздух в Европа.

Регина Стоилова, български адвокат от “За Земята”, добави, че решението на ЕК е много ясен сигнал, че Комисията стои на страната на гражданите на ЕС, засегнати от замърсяването на въздуха, и няма да търпи държави, които пренебрегват върховенството на закона в ЕС. “Правителствата на България и Полша трябва незабавно да се справят с този дългогодишен проблем и да направят спешни законови промени, за да предоставят на хората достъп до съд по въпроси на околната среда и качеството на въздуха”, допълни тя.

Според Стоилова чрез отслабване на съдебния контрол и драстично увеличени съдебни такси, граждани и организации са значително затруднени да потърсят правата си спрямо отделни инвестиционни проекти.

Властите в двете страни имат 4 месеца да отговорят на ЕК. След това Комисията ще реши дали да предприеме по-нататъшни стъпки за завеждане на делата пред Съда на Европейския съюз.