Българските заповеди за арест няма да важат в ЕС

Изглед към емблемата на Съда на Европейския съюз на главния вход на седалището му в Люксембург. [EPA-EFE / JULIEN WARNAND]

Европейските заповеди за арест, които издава прокуратурата, няма да бъдат изпълнявани от другите държави в Европейския съюз. Това следва от решение на Съда на ЕС от 10 март по въпроси на английски съд, свързани с европейска заповед за арест, издадена от български прокурор.

В решението се казва, че не са изпълнени изискванията за ефективна съдебна защита, ако европейската заповед за арест (ЕЗА) е издадена от прокурор и не подлежи на съдебен контрол в страната, преди издирваният да бъде предаден.

Адвокат Михаил Екимджиев коментира, че решението на Съда в Люксембург не е изненада. По думите му българската прокуратура злоупотребява с правото си да издава заповеди за арест на базата на постановленията си за 72-часово задържане, които не се контролират от съда. Липсата на съдебен контрол върху това 72-часово задържане не дава гаранции за спазване на основните права и свободи.

Наказателно-процесуалния кодекс позволява всеки прокурор да обвини всекиго във всичко, без това да подлежи на съдебен контрол. “Така излиза, че прокурорският произвол при повдигането на обвинения, ако не бъде контролиран от съд още в този начален етап от процедурата, може да доведе до абсолютно неоснователно задържане и “лишаване от свобода” за седмици, дори месеци на български граждани в чужбина, докато другата държава разглежда искането на българската прокуратура”, смята Екимджиев.

Според него Съдът в Люксембург ще се произнесе и дали прокуратурата е съдебен орган, тъй като според европейското законодателство само съдебен орган може да издава заповеди за арест. Адвокатът даде за пример две решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург от 1999 г., в които темата е анализирана и в крайна сметка е прието, че макар прокурорите формално да са част от съдебната власт, те са страна в наказателния процес, т.е. няма как да са независими. Затова и прокурорите не са съдебен орган по смисъла на Европейската конвенция за правата на човека. А този правен стандарт е приложим и към европейската заповед за арест.

Екимджиев смята, че всеки, задържан на базата на европейска заповед за задържане, издадена от прокуратурата, сега може да я съди по Закона за отговорността на държавата.

“По заповед на министър Десислава Ахладова в бърз порядък се свиква работна група с представители на съдебната власт, Висшия адвокатски съвет и академичната общност, която да предложи изменение в законодателството, така че да се отговори на поставения въпрос в Решението за регламентиране на съдебен контрол върху издаваната от прокуратурата на България ЕЗА”, обяви правосъдното министерство.

Предисторията

На 28 януари 2020 г. Районната прокуратура Свищов издава европейска заповед за арест с цел наказателно преследване срещу П.И. Той е заподозрян, че на 8 декември 2019 г. в Свищов е извършил кражба на пари и бижута за 14 713 лв. Европейската заповед за арест на П.И. се основава на постановление на прокурора за 72-часовото му задържане, издадено на 12 декември 2019 г. Мъжът е арестуван на 11 март 2020 г. в Обединеното кралство.

Районният съд в Уестминстър обаче оспорва валидността на разглежданата европейска заповед за арест, като поддържа, че българската съдебна система не отговаря на евроизискванията. Съдът в Уестминстър обяснява още, че в българското право нито актът на прокурора, с който се разпорежда задържането на издирваното лице, нито европейската заповед за арест, издадена от същия прокурор като продължение на този акт, подлежат на съдебен контрол преди предаването на издирваното лице.