Български институции са осъдени за нарушаване на правото на ЕС

За пореден път български институции са осъдени за нарушаване правото на Европейския съюз. Народното събрание и Районният съд в Сливница трябва да платят обезщетение от 393 000 лв. на белгийския гражданин Октай Екици заради допуснато от тях нарушение на общностното право. Неотдавна и  Върховният административен съд беше е осъден да плати 939 107 лв. на белгийска фирма, защото в разрез с правото на Европейския съюз е отказал да ѝ признае данъчен кредит.

Преди 3 години Екици е бил осъден условно, че не е декларирал въпросните 393 хил. лв. на границата, а парите му били отнети в полза на държавата, описва случая lex.bg. Съдия Петя Алексиева от Софийския градски съд (СГС) приема, че е допуснато съществено нарушение на правото на ЕС, което е и в пряка причинно-следствена връзка с настъпилите вреди за чужденеца.

Проблемът е в действалата до 25 октомври 2019 г. разпоредба в Наказателния кодекс (НК), която предвижда, че при недеклариране на суми над 10 000 евро при преминаване през външна граница на ЕС, освен затвор и глоба за нарушителя, парите се отнемат в полза на държавата. През януари 2019 г. Съдът на ЕС  обяви, че тази разпоредба противоречи на правото на съюза и през октомври парламентът я отмени.

2 години преди това – през юли 2017 г. навлизане от Сърбия в България през “Калотина”  белжиецът не декларира, че пренася 200 950 евро. Той е задържан и веднага след това Районният съд в Сливница одобрява споразумение му с прокуратурата. Мъжът се признава за виновен, съгласява се на условна присъда от 5 месеца и конфискуване на сумата.

По делото за обезщетението сливнишкият съд пледира, че към момента на одобряване на споразумението съдът в Люксембург не се е произнесъл за противоречието на НК с правото на ЕС. Съдия Алексиева обаче отхвърля тази тези и пише, че правото на ЕС има предимство пред националното законодателство. Затова съдът в Сливница е трябвало да го приложи пряко и да остави без приложение разпоредбата, която евентуално му противоречи.

“Районният съд в Сливница е нарушил задължението на националния съдия, натоварен в рамките на своята компетентност с прилагането на разпоредбите на правото на Съюза, да гарантира пълното действие на тези разпоредби”, се казва в решението на градския съд.

Народното събрание е осъдено, тъй като от 2007 г. е бездействало и не е хармонизирало законодателството с това на ЕС. Според съда нарушението на парламента е съществено, тъй като в случая държавата не е имала свобода да преценява каква да бъде правната ѝ уредба.

Парламентът пледира, че искът на Екици е недопустим, че няма нарушения от страна на държавата и Народното събрание, видя EURACTIV.bg в съдебното решение.

Съдът обяснява още, е санкцията, която НК е предвиждал, е забранена по силата на Договора за функционирането на ЕС, според който количествените ограничения върху вноса и всички мерки, имащи равностоен ефект, се забраняват между държавите-членки. Нормата предоставя правото на свобода на вноса, без количествени ограничения и право на свободно движение на капитали и плащания не само в рамките на ЕС, но и между държавите от Съюза и държави извън него. Това е  “основна свобода, върху която е изграден единният пазар на ЕС (свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали)”, обяснява съдът.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред горната инстанция от парламента и сливнишкия съд.