Гешев не планира да се отчита в парламента за полицейското насилие

Искане за изслушване на главния прокурор в извънредно заседание или искане за изготвянето на доклад по конкретни дела нарушава принципа на разделение на властите, смята Гешев.