Гешев оспорва пред съда задължението си да се явява в Народното събрание

Главният прокурор Иван Гешев [Юлия Лазарова, Дневник]

Главният прокурор Иван Гешев внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбата от правилника на парламента, по силата на която депутатите могат да го викат на изслушване на всеки три месеца.

В искането се посочва, че те противоречат на разпоредбите на Конституцията за принципа на разделение на властите и независимостта на съдебната власт.

Според главния прокурор “приравняването на орган на съдебната власт, каквато е прокуратурата, на органи, които са под пряк парламентарен контрол, е недопустимо нарушаване на баланса между властите и противоконституционно навлизане на законодателната власт в правомощия, дадени от Конституцията на органи на съдебната власт”.

Според действащата разпоредба “най-малко веднъж на всеки три месеца“ в Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание се провежда обсъждане с участието на главния прокурор във връзка с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи.

“Това задължение е предвидено само за главния прокурор, но не и за председателите на върховните съдилища, което поставя въпроса за равнопоставеността между различните органи в съдебната система и за пропорционалността на нормата”, се казва в съобщение на прокуратурата, разпространено в понеделник, 23 август.

В него се твърди, че компетентността на Народното събрание по отношение на съдебната власт, в частност на прокуратурата,  е ограничена до изслушване и приемане на годишния доклад на главния прокурор и на други обобщени и аналитични доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика.

Ръководената от Гешев институция обяви, че в решение на Конституционния съд от 1995 г. се посочва, че с оглед разделението на властите  от кръга на лицата, по отношение на които Народното събрание  може  да задължи  длъжностно лице да се яви и да отговори на поставени въпроси, отпаднат: президентът, вицепрезидентът, конституционните съдии и всички магистрати.

На 16 август Гешев обяви, че няма намерение да запознава депутатите за работата на държавното обвинение срещу служителите на МВР, упражнили насилие срещу протестиращите на 10 юли 2020 г.

По-рано “Демократична България” настоя главния прокурор да се яви в парламента на извънредното му заседание на 17 август, посветено на полицейското насилие. След това обединението предложи до 20 август Гешев да внесе в парламента доклад за дейността на прокуратурата във връзка със случаите на полицейско насилие по време на протестите миналото лято. В доклада да бъде изяснено какво е направила прокуратурата за изясняване на полицаите, превишили правомощията си, кои са наблюдаващите прокурори и каква е причината за забавянето на делото.

Прокуратурата отговори, че “към наказателна отговорност са привлечени четири лица, които към момента на деянието са били служители на Министерство на вътрешните работи” и обясняват, че разследването се провежда от следовател от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура. По това дело бил приобщен и записът от охранителна камера, описан в медиите като “под колоните на МС“.