Дело за българско дете с две майки стигна до съда на ЕС

[https://pixabay.com/]

Безпрецедентен съдебен казус от България на дете с две майки стигна до Съда на Европейския съюз.

Става дума за процес в Административния съд в София (АССГ). Той е заведен от В.А. – българска гражданка, която има сключен брак в Гибралтар с К.К. – гражданка на Великобритания. Двете имат дъщеря, родена през месец декември 2019 г. в Барселона. В акта за раждане на детето, издаден от испанските власти, двете жени са вписани като “майка А” и “майка” на детето.

Столична община, район “Панчарево” обаче отказва да издаде български акт за раждане на детето и В.А. оспорва отказа в съда.

От общината дават на В.А. 7 дни, за да представи доказателства коя от двете жени е биологичната майка на детето. Според жалбоподателката действащото законодателство на България не я задължава да предостави подобна информация.

Отказът на район “Панчарево” да издаде акт за раждане е мотивиран именно с липсата на данни за установен произход на детето по отношение на неговата биологична майка. Според общината е недопустимо вписването в акта за раждане на двама родители от женски пол като майки на детето, тъй като еднополовите бракове в България към момента са недопустими и подобно вписване би противоречало на обществения ред.

Съдия Десислава Корнезова решава да спре делото и да изпрати запитване до съда в Люксембург, обявиха от АССГ.

Съдът приема, че трябва да бъде потърсен баланс между различните легитимни интереси, които са засегнатия: от една страна, конституционната и национална идентичност на България, и, от друга страна, интересите на детето и в частност правото му на личен живот и на  свободно движение в качеството му на гражданин на ЕС.

Липсата на акт за раждане би затруднило издаването на български документи за самоличност, което би рискувало да възпрепятства пълноценното упражняване на правата му на европейски гражданин, и по-конкретно правото му на свободно придвижване, доколкото, с оглед на правните последици от Брекзит, евентуалното британско гражданство на детето, по линия на другия родител, посочен в испанския акт за раждане, не би му придало качеството на европейски гражданин.

Затова АССГ иска Съдът на ЕС да разясни дали правните последици от Брекзит следва също така да бъдат взети  предвид при преценката на висшия интерес на детето.

Налага ли правото на ЕС задължение за компетентните национални власти да се отклонят от образеца за съставяне на акт за раждане, който е част от действащото национално право, пита още съдия Корнезова.

Делото в София е спряно до произнасянето на съда в Люксембург.