Домусчиеви дължат на държавата над 25 млн. лв. неустойка за БМФ

Бизнесменът Кирил Домусчиев [Георги Кожухаров, Дневник]

Арбитражният съд при Българската търговско-промишлена палата е постановил, че фирмата собственик на „Параходство Български морски флот“ АД – „Кей Джи Маритайм Шипинг“ АД, притежавана от „Адванс Пропъртис“ на братята Кирил и Георги Домусчиеви, дължи на държавата малко над 25,3 млн. лева неустойка по договора за приватизация, съобщи „Лекс“, позовавайки се на решението на арбитража.

Агенцията за публичните предприятия и контрол претендираше от купувача на БМФ над 52,2 млн. лева.

Решението на съда е окончателно и задължително за страните. То подлежи на принудително изпълнение, но всяка от двете страни по спора има процесуалната възможност да поиска отмяната му в следващите три месеца, обяснява процедурата „Лекс“.

Делото пред Арбитражния съд започна през октомври 2019 г., след като агенцията предявява неустойката, а „Кей Джи Маритайм Шипинг“ АД завежда отрицателен установителен иск. Купувачът твърди, че не дължи исканите от агенцията 52,2 млн. лева, включително е привел доводи, че уговорената в договора за приватизация неустойка е нищожна.

Спорът между купувача и агенцията е за поддържане на средногодишен общ тонаж на корабите на дружеството не по-малък от 1 300 000 DWT, за срок от 10 години.

По данни на дружеството, към настоящия момент, то притежава флот от близо 1 500 000 DWT, при средна възраст на корабите от 7 години.

Евентуална отмяна на решението означава, че ще отпадне и задължението на „Кей Джи Маритайм Шипинг“ АД да заплати неустойка от над 25.3 млн. лв. и би отворила възможността да се преразгледа и въпросът за нищожността на клаузата за неустойка по договора, което би могло сериозно да засегне интересите на държавата.

Ако бъде уважено възражението за нищожност на неустойката, на практика ще означава, че държавата вече няма да има вземане срещу купувача по договора.

„Кей Джи Маритайм Шипинг“ АД придоби 70% от „Параходство Български морски флот“ АД през 2008 г. С договора за приватизация купувачът поема за срок от 10 години 13 групи задължения, сред които: за запазване на основната дейност и статут на дружеството.