Европейският парламент гласува за защита на журналистите от съдебен тормоз

alexskopje/ Shutterstock.

Европейският парламент подкрепи с голямо мнозинство резолюция за защита на журналистите и гражданските активисти от злоупотреби от т.нар. SLAPP дела (злоупотреби със съдебни процедури).

С 444 гласа „за“, 48 „против“ и 75 „въздържал се“, евродепутатите поискаха редица мерки за защита от съдебен тормоз във всичките 27 страни от ЕС. SLAPP дела все по-често се използват срещу разследващи журналисти, за да ги изтощи финансово и да ги сплаши да не пуснат чувствителни истории. Те целят не толкова обезщетение за вреди, колкото затваряне на устата на журналистите и гражданските активисти.

Докладчикът Тимо Вьолкен коментира: „Не можем да стоим настрана и да наблюдаваме как върховенството на закона е все по-застрашено и свободата на изразяване, информация и сдружаване  биват подкопавани. Наш дълг е да защитаваме журналисти, неправителствените и гражданските организации, които отразяват въпроси от обществен интерес.

Съдилищата никога не трябва да бъдат използвани от богати и влиятелни личности или политици за лична изгода, добави той.

Гласуването идва след пленарно разискване по доклад, с автор Уолкен и докладчик Роберта Мецола.

Мецола, която идва от Малта, откъдето е един от най-известните примери на съдебен тормоз срещу журналист. Към момента на смъртта на разследващата журналистка Дафне Каруана Галиция, срещу нея са се водили 47 висящи съдебни дела. Мецола коментира:

„Този доклад бележи преломен момент за журналистиката в борбата срещу злоупотребите със съдебни дела. Няма място за злоупотреби с нашите правосъдни системи – това е посланието, което изпратихме с гласуване днес.”

В ексклузивен коментар за EURACTIV офисът на Мецола изтъкна, че през последните години се наблюдава нарастване на SLAPP делата. Това съпътства тенденцията престъпниците да си купуват юрисдикции, където да заведат дело. Обикновено това са юрисдикции, в които има благоприятни закони. Те струват скъпо, но служат в полза на лицето, което завежда делото.

„На практика виждаме отделни журналисти да са изправени пред множество съдебни дела, заведени срещу тях в чужди юрисдикции с цел да ги изтощят: финансово и емоционално.

Тези съдебни дела не целят непременно да завършат с присъда, те се използват по-скоро, за да сплашат журналистите и да ги принудят да се автоцензурират. Целта е да ги накара да млъкнат“, посочи говорителят.

Слабости в защитата в целия ЕС

Докладът и последвалото гласуване разглеждат слабостите в рамките на договорите на ЕС. Той призовава Европейската комисия да представи, както пакет от мерки, така и законодателство. Нито една държава-членка на ЕС все още не е приела специално законодателство срещу SLAPP делата.

Сред препоръките са създаването на директива на ЕС срещу SLAPP, която да установи минимални стандарти и да защити жертвите. „Амбициозна правна рамка“ също трябва да бъде включена в предстоящия Закон за свободата на медиите.

Докладът също така предлага мерки за предотвратяването на „клеветнически туризъм“, правила за ранно прекратяване на случаи на злоупотреба и санкции за тяхното завеждане, предпазни мерки срещу комбинирани SLAPP дела и фондове на ЕС за подкрепа на жертвите на съдебен тормоз и техните семейства.

Признавайки, че позицията, приета в парламента, е донякъде амбициозна, докладчиците изразиха надежда, че тя може „да донесе истинска промяна в живота на журналистите, представителите на неправителствените организации и гражданското общество“.

През юни 2021 г. заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова каза, че Европейската комисия работи по мерки за подобряване на безопасността на журналистите и злоупотреби със съдебни дела. Така наречената „инициатива срещу съдебния тормоз“ се очаква да бъде приета до края на годината и може да включва както законодателни, така и незаконодателни мерки.

„Журналистите трябва да прекарват времето си в защита на нашите демокрации, а не в борба срещу злоупотреби със съдебни дела“, каза тогава Йоурова.