КПКОНПИ проверява обществена поръчка за електробуси във Варна

Снимка: КПКОНПИ

Служители на антикорупционната комисия КПКОНПИ са извършили действия на място в Община Варна в четвъртък (18 ноември) по сигнал срещу договор за обществена поръчка за електробуси, както и допълнителен анекс към него. Това стана ясно от съобщение на Антикорупционната комисия.

Според информацията, поръчката е от 2021 г., на стойност 85 000 000 лв., отпуснати като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“, за закупуване на 60 броя електрически автобуси и 60 бр. зарядни устройства за тях.

Сигналът, по който КПКОНПИ работи, е, че обществената поръчка е манипулирана в полза на определен изпълнител и са осъществени корупционни действия от служители на Община Варна, включително от лица, заемащи висши публични длъжности. Изземва се документация и се снемат обяснения от длъжностни лица в сградата на общината.

Паралелно с това, служители на дирекция „Противодействие на корупцията“ изискват и документи от Областна администрация Варна, по повод друга проверка, с предмет промяна на статута на имоти – частна държавна собственост и разпореждане с тях, осъществено за периода 2018 г. – 2020 г., пише още в прессъобщението.

От сайта на „Градски транпорт“ ЕАД става ясно, че в началото на септември са били избрани победители в обществената поръчка за доставка на 40 електробуса тип „соло“ и зарядни станции към тях за 38.8 млн. лв без ДДС и 20 съчленени електробуса със зарадяни станции за 29.2 млн. лв без ДДС. Победителите в двете позиции са избрани съответно консорциум „Електротранспорт Варна“ и консорциум „Джи Ди Ей“.

Обществената поръчка не е завършена със сключен договор, срещу решенията е имало жалби в Комисията за защита на конкуренцията срещу решението за класиране, които са били отхвърлени като неоснователни.