Много дела срещу журналисти в България приличат на съдебен тормоз

Много от делата срещу журналисти в България могат да бъдат разглеждани през призмата на съдебен тормоз.