Има евродепутати расисти, ЕК да следи ромското включване, казва Ромео Франц от “Зелените”

Ромео Франц [European Parliament Multimedia Centre]

Европейската комисия трябва да изработи Директива за равенство, включване и активно участие на хората с ромско потекло в европейските общества. Едновременно с това трябва да се даде надзорен механизъм в ръцете на Комисията, който да осигури ефективното прилагане на нормите. Това каза германският евродепутат Ромео Франц (“Зелените”/ЕСА) в интервю за EURACTIV България.

Директивата трябва да стане инструмент в борба срещу “антициганизма и социално изключване”, допълва той.

Франц внесе проектодоклад в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европарламента, който засяга прилагането на националните стратегии за интеграцията на ромите. С него той призовава страните от ЕС да признаят “антициганизма” като форма на расизъм срещу хората с ромски произход.

Това предизвика реакцията на българския евродепутат Ангел Джамбазки, който на свой ред обяви, че Европейският парламент трябва да излезе с резолюция, че ромите живеят в маргинални и много лоши социално-икономически условия в Европа по свой избор. Според Джамбазки ромите “саботират опитите да бъдат напълно интегрирани“ в европейските общества.

Ромео Франц, който е от ромски произход, казва, че в Европейският парламент има “някои членове, които са расисти, като Ангел Джамбазки, Траян Бъсеску (Румъния) и Милан Ухрик (Словакия)”. Траян Бъсеску (ЕНП) е бивш президент на Румъния.

“Моят доклад подчертава още веднъж спешната нужда ЕС и държавите от съюза да инвестират във включването и развитието на своето най-голямо етническо малцинство, каквито са хората с ромско потекло. Covid-19 ни показа повече от ясно колко много хора страдат без достъп до вода, храна и санитарни продукти, които да ги предпазват от инфекцията“, коментира Франц.

Без образование и тоалетна

Той цитира данните от последния доклад на Еврокомисията за ромската интеграция, който показва, че страните имат напредък в това отношение, но той не е достатъчен. През 2019 година 68% от ромските деца са напуснали преждевременно образователна система, а 30% от ромите нямат достъп до вода, 36% нямат тоалетна или баня в своите домове.

“Антициганизмът и престъпленията от омраза продължава да предизвикват дълбоко безпокойство, въпреки че има намаление на дискриминацията в някои области“, коментира Франц. Той не говори за интеграция на ромите, а за тяхното включване в обществото, защото хората с ромско потекло са в Европа от близо 600 години.

“Моят доклад призовава държавите от ЕС официално да признаят антициганизма за специфична форма на расизъм срещу хората с ромско потекло и да развият своите правни системи мерки за борба с този феномен, включително за борба с речта на омразата и в социалните мрежи“, казва германският евродепутат.

Франц настоява Европейският парламент да излезе с резолюция, която призовава за промотиране на ромските езици, изкуства, занаяти, история и култура в училищните програми, в ЕС и на национално ниво.

Значително по-силно е посланието за отпускането на репарации за ромските жени, които са били насилствено стерилизирани, за мъченията по време на Холокоста, за полицейската бруталност срещу ромите по време на пандемията от Covid-19.

Лесно манипулируеми хора

В ЕС страните с най-голям процент ромско население са Румъния, България, Унгария, Словакия и Чехия.

“В тези страни някои от кметовете спират да асфалтират или спират достъпа до входа на ромските общности. Има липса на интерес на властите да инвестират в маргинализираните общности, просто защото те по-лесно могат да бъдат манипулирани по време на избори“, казва Франц.

Според него финансираните от ЕС проекти, трябва да обръщат по-голямо внимание на обикновените хора, които са засегнати от антициганизма.

“Те трябва да са бенефициенти на тези проекти. Имаме парадоксален въпрос: Защо след 20 години финансиране на проекти от ЕС и държавите-членки за ромското население, ситуацията е по-зле от преди?“, пита Франц.

Той коментира, че неправителствените организации не могат повече да заместват държавата при да предоставят услуги на гражданите. Според него отговорността трябва да се върне при националните правителства, а неправителствените организации трябва да се концентират върху своето задължение да бъдат куче пазач на обществения интерес.

България разчита на пари от чужбина

В началото на 2019 година журналистическо проучване установи, че през последните десет години България не е дала почти нищо от държавния бюджет по смислени проекти за интеграция на ромите. Държавата обаче е разпределила близо 700 милиона лева от чуждестранни донори.

В началото на миналата година вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов обяви, че Европа се е провалила с интеграцията на ромите в България. Данните показва, че ако някой финансира изобщо проекти за интеграция на ромите, то това са донорите от ЕС и останалите европейски държави. Очевидно е, че държавата не успява използва правилно парите.

Фондове, отпуснати с фокус върху ромската интеграция от 2005 година досега, са за близо 690 милиона лева. Около 97% от тези пари са отпуснати от ЕС, Норвежкия финансов механизъм и Швейцария. Българското правителство е използвало останалите 3% от средствата предимно за концерти, кръгли маси и конференции.