Образованието е на първо място — истината за насилието, основано на пола

Helena Dalli

Една от пречките пред борбата с насилието, основано на пола, произтича от факта, че то все още не се възприема като обществен проблем. Значителна част от европейците продължават да мислят, че това насилие е предимно домашен въпрос. Това се отразява косвено на жертвите, които предпочитат да мълчат и да не докладват за насилието или, в случай че го направят, могат дори да бъдат обвинени за него.

Твърде често жертвите биват разпитвани за евентуална провокация от тяхна страна, било то с поведението или облеклото си, сякаш може да има основателна причина за прибягването до насилие. Тази промяна в перспективата се случва нерядко. Общо 27 % от гражданите на ЕС смятат, че сексът без съгласие може да бъде оправдан в някои ситуации. Сексът без съгласие обаче е изнасилване.

За насилието, основано на пола, и домашното насилие не може да има оправдание.

Осъзнаването на този факт от обществото ни е предизвикателство, тъй като оправданията са дълбоко вкоренени в културата ни. Някои шедьоври на изкуството и литературата ни подвеждат с красотата, с която изобразяват или описват опити за изнасилване.

Митът за Дафне и Аполон е пример за това. Според разказа на Овидий богът е улучен от стрела на Купидон и това се използва, за да бъде извинен, тъй като не може да направи нищо друго освен да се влюби в нимфата. Разказът на Овидий описва изплашената Дафне, която бяга от преследващия я Аполон. Дафне е спасена от посегателство върху нейната чест, но е заставена да мълчи и представена като обект на желанието на Аполон.

За да могат обществата да се променят и за да се изкоренят погрешните схващания за насилието, основано на пола, са необходими образование на ранен етап, включително сексуално образование, и инвестиции във всеобхватен подход на нулева толерантност към насилието в публичната политика. Обществени движения като #MeToo доказаха, че са истински двигател за промяна.

Движението е помогнало на милиони жени да намерят смелостта да се изправят и да говорят публично. От своя страна Европейската комисия работи за повишаване на осведомеността чрез кампании като #SayNoStopVAW и водената от ООН UNiTE. Този все по-голям акцент върху насилието, основано на пола, е закъснял и трябва да бъде съпътстван от широк набор от промени.

Необходимо е мъжете също да участват по-активно в тези действия. Промяна в реториката може да се постигне единствено с приноса на всеки от нас. Също толкова важно е да се работи и с извършителите, най-малкото за да се предотвратят рецидиви. За тази цел от жизненоважно значение е да се намери правилният подход. Програмите, насочени към извършителите, трябва да предоставят по-широко образование относно насилието, основано на пола, и последиците от него и да ограничат намесата до медикаментозно лечение, когато става въпрос за злоупотреба с вещества или проблем, свързан с психичното здраве.

По отношение на защитата на жертвите наш дълг е да предотвратим вторичната виктимизация, която е следствие от слабото разбиране на насилието, основано на пола. Всяка държава — членка на ЕС, трябва да инвестира повече в обучението на професионалисти, в това число съдии, полицаи и социални работници, за да могат те да задават правилните въпроси и да идентифицират верните сигнали.

Европейската мрежа за съдебно обучение получава единайсет милиона евро годишно от бюджета на ЕС и в миналото е организирала семинари, посветени на насилието, основано на пола, и домашното насилие, сексуалната експлоатация при трафика на хора и правата на жертвите в случаи на насилие срещу жени и деца.

Схващанията ни за насилието, основано на пола, трябва да бъдат осъвременени с оглед на новите технологии. Според проучване от 2020 г. 58 % от момичетата са били подложени на онлайн тормоз, а 50 % посочват, че са жертви повече на онлайн тормоз, отколкото на тормоз на улицата, и тези цифри са нараснали през последните години. Пандемията и последвалите ограничения на свободата на движение принудиха мнозина от нас да бъдем по-активни онлайн и показаха, че цифровата реалност също трябва да бъде част от една безопасна онлайн среда.

Насилието, основано на пола, може да се случи и се случва навсякъде, включително на работното място, в училище, на улицата или онлайн. То се отразява на здравето и благополучието на засегнатия човек и ограничава възможностите му за успешно развитие в обществото. Насилието, основано на пола, не е нито даденост, нито вродена характеристика на която и да било култура и може да бъде предотвратено. Да признаем истинската му същност, е първата крачка към пълното му изкореняване. Именно това ще направи Европейската комисия с предстоящото си първо законодателно предложение относно борбата с насилието, основано на пола, и домашното насилие и тяхното предотвратяване.

По случай Международния ден за премахване на насилието над жените вие също можете да дадете своя принос към борбата с насилието, основано на пола. Обърнете внимание на проблема и говорете за него в своя социален кръг. Заявете открито своята позиция срещу това насилие. За отстраняването на този сериозен проблем се нуждаем от подкрепата на всеки.

*Статията е предоставена ексклузивно на EURACTIV.bg