Полските съдии да игнорират националните закони, които нарушават тези на ЕС

Върховният съд във Варшава, Полша. [ Shutterstock / Fotophoto ]

Полските съдии са длъжни да игнорират националното законодателство, ако то противоречи на европейското. Това е изводът от решение на Съда на ЕС по поредния полски казус, свързан с върховенството закона.

Конкреното решение на Съда на ЕС гласи, че полските съдии, които са подали молба за назначаване във Върховния съд на Полша, трябва да имат право да обжалват становищата на Националния съвет на съдебната власт, който проверява кандидатите. Съдът на ЕС подчертава, че има разрив по темата за върховенството на закона между Варшава и Брюксел.

Съдът на Европейския съюз реши във вторник, че новите правила за назначаване на съдии във Върховния съд на Полша не могат да противоречат на законодателството на ЕС. Това решение задължава полското правителство да прекрати тези разпоредби и да спазва принципите на съдебната независимост и правото на съдебна защита.

В решението на  съда се казва, че окончателното решение е на полския съд, но според критиците той се е превърнал в инструмент за политизиране на съдебната власт.

Дълги години Полша води спорове с евроинституциите заради реформи, които според Брюксел накърняват независимостта на съда, като увеличават политическия контрол над съдиите. Консервативната управляваща партия “Право и справедливост” обясни, че реформите са необходими, за да станат съдилищата по-ефективни и да прочистят съдебната система от реликви от комунистическата епоха.

Решението е в отговор на жалба от петима кандидати за Върховния съд на Полша, чиито шансове да бъдат назначени бяха смазани през август 2018 г. от Националния съвет на съдебната власт, който отговаря за номинирането на съдии и разглеждането на етични жалби. Съдиите заявиха, че новите наредби са им отнели правото да обжалват решението.

Случаят е свързан с ново законодателство, което регулира висшия съдебен орган – Националния съвет на съдебната власт и новия метод за назначаване на съдии във Върховния съд на страната.

Съгласно законодателството, прието от полския парламент през юли 2018 г., всеки кандидат, включително и тези, които са назначени, трябваше да се присъединят към жалбата, в противен случай решението на Националния съвет на съдебната власт става окончателно.

През 2019 г. полският парламент промени закона, за да забрани обжалване на решения на съвета за предложените назначения във Върховния съд. Поправките също спряха всички текущи обжалвания.

Във вторник Съдът на ЕС обяви, че “евентуалното отсъствие на каквато и да е правна защита“ по отношение на назначенията може да бъде проблематично и “да породи системни съмнения на гражданите в независимостта и безпристрастността на съдиите“.

Съдиите от ЕС установиха, че възможността за обжалване на решенията на съвета би била необходима, за да се защити процесът на назначаване чрез външно влияние, ако националните съдилища установят, че самият орган не е независим.

В решението си съдат  остави на полските съдилища да преценят сами дали променения закон за назначаване противоречи на правилата на блока. Ако обаче го направят, законодателството на ЕС ще изисква от тях да “не прилагат тези изменения“, заявиха съдите от Люксембург.

Съдът на Европейските общности заяви, че системата за сътрудничество между националните съдилища и тези на ЕС, както и “принципът на искрено сътрудничество“ изключват промени в законите, които биха попречили на съдиите от ЕС да се произнасят по въпроси, отправени вече пред тях, или да отнасят подобни въпроси в бъдеще.

Съдът на Европейските общности постанови, че последователните изменения на Закона за Националния съвет на съдебната власт, които всъщност премахват съдебния контрол на неговите решения, могат да нарушат правото на ЕС. Причината е, че Съветът оценява съдебните назначения.

Съдът обяви също, че законодателството на ЕС забранява изменения, които пречат на съдиите да са независими или безпристрастни.

Решението дойде след като еврокомисарят по ценностите и прозрачността Вера Йоурова и комисарят по правосъдието Дидие Рейндерс изпратиха писмо-отговор до Кристиан Маркевич, ръководител на  сдружението на полските съдии.

Общо 5231 съдии и прокурори, главно от Европа, но и от САЩ, подписаха документа в подкрепа на полските юристи.

Комисарите заявиха, че “разбират много тежкото положение на много съдии в Полша“ и припомниха, че Съдът на Европейските общности е наредил временно спиране на решението.

“Полските съдии са европейски съдии. Те трябва да изпълняват функциите си с гаранция за независимост“, пишат Йоурова и Рейндерс.

Комисарите посочват също, че промените в полската съдебна система “нарушават независимостта на полските съдии и са в противоречие с принципа на върховенството на правото на ЕС“.