Свободата на медиите влиза в докладите на ЕК за върховенството на закона

[Symbiot / Shutterstock]

Медийният плурализъм ще е част от докладите за върховенството на закона в ЕС, които Европейската комисия ще представи през септември. Това посочи говорител на Европейската комисия по повод риска за медийната свобода в Унгария.

Говорителят подчерта, че свободата на словото е жизненоважна, за да се държат правителствата отговорни и да се следи демократичният процес. Според договорите на ЕС, главната отговорност на държавите членки да предприемат действия за защита на медийната свобода и плурализма, добави той.

В рамките на правомощията си, Европейската комисия прави много за защита на медийната среда в блока, посочи още говорителят. Представителят на ЕК се позова на различните проекти, подкрепени от Комисията, които подкрепят медийния плурализъм. Той изброи и различни законови инициативи на институцията, както и подкрепата за сектора чрез пакети за икономическа помощ и възстановяване.