Съветът на Европа държи да се реши проблемът с българския главен прокурор

Иван Гешев [в. "Сега"]

Съветът на Европа гледа на идеята да ГЕРБ да бъде създаден специален прокурор, който да разследва главния, като на временно решение. При това организацията критикува начина, по който управляващите смятат да осъществят това си хрумване, което рекламират като решение на стария проблем с недосегаемия и безотчетен главен прокурор.

В края на миналата седмица ръководителят на дирекция “Права на човека” към СЕ е изпратил поредни препоръки по темата до София. Парламентът вече прие поправките на първо четене. След това ги пренаписа с предложенията с това всеки сам да може да се кандидатира за поста, като номинации ще могат да правят и всички членове на Висшия съдебен съвет, а не само тези на прокурорската му колегия.

Редакциите на предложенията предвиждат още, че изборът ще става с мнозинство от 15 гласа от целия съвет, мандатът на новия прокурор ще е 5 години, като след края му той ще може да стане съдия, ще разследва не само главния, но и заместниците му, а отказите му да образува разследване ще се обжалват пред съда. От публикуваните препоръки обаче става ясно, че ГЕРБ са се съобразили само с много малка част.

Позицията на Кристоф Поарел е част от ангажимента на Комитета на министрите на СЕ да следи за изпълнението на решението по делото “Колеви”, което още през 2009 г. очерта проблема с безотчетния и безконтролен главен прокурор.

Предложената реформа има слаби места и затова може да се разглежда само като временен механизъм, пише в коментарите. Препоръчва се по-сериозна уредба на начина на избиране и отчетност на специалния прокурор; възможност той да разчита на МВР за разследванията; възможност да стане съдия след края на мандата; разширяване на правомощията му да разследва и заместниците на главния прокурор; съдебен контрол върху важните решения на този специален прокурор, като например върху отказите да бъде образувано разследване; правила за замяна на този прокурор, ако изпадне в невъзможност да упражнява правомощията си; ясни правила за ненамеса на главния прокурор във всички случаи.

Според коментарите избирането на специалния прокурор с обикновено или квалифицирано мнозинство на Пленума на ВСС не е достатъчно, за да гарантира независимостта му. Ключово е да се предвидят гаранции, че прокурорската колегия, заедно с малка подкрепа от членовете на съдийската, не може да блокира избора, или да избере определен кандидат. Това би могло да стане с двойно мнозинство – едно на пленума и второ на членове на Съдийската колегия, които са избрани от съдии.

Поарел препоръчва мандатът на специалния прокурор да е максимум 3 години.

В коментарите се казва още, че е изключително важно в близко бъдеще да бъде проведена реформа, която да позволи напълно независим и ефективен механизъм на разследване на главния прокурор. И тази реформа, както я препоръчва Венецианската комисия, трябва да започне с Висшия съдебен съвет, както и да бъде позволен съдебен контрол върху отказите да бъде образувано разследване. В докладите си ЕК също е подчертавала, че София трябва да се съобрази с препоръките на Венецианската комисия. Друга идея, за която Поарел говори, е при нужда да бъде разследван главният прокурор, това да прави съдия, който да става ад хок прокурор.