Съюзът на съдиите настоява за проверка срещу главния прокурор

Висшият съдебен съвет трябва да прецени дали главният прокурор не е извършил тежко дисциплинарно нарушение и дали не трябва да бъде отстранен, настоява Съюзът на съдиите в България.