Детска болница за 100 милиона от незаконно скеле? Брюксел ще трябва да се намеси

Скелето, от което трябва да се роди новата педиатрия [в. Сега]

София е единствената европейска столица, в която няма детска болница, където тежко болните деца могат да получават адекватна и бърза помощ. В България едно дете с онкологично заболяване трябва да обиколи четири различни болници, за да получи диагноза и лечение. Сега на едно място се справят с кардиологичните проблеми, на друго хемодиализа, а на трето – хирург. Няма място, където децата могат да получат цялостна грижа.

“Децата на Европа умират по пътя от една болница до друга в линейките“, описва ситуацията пред EURACTIV.bg д-р Таня Андреева, детски ревматолог и специализант по педиатрия. Тя е един от активистите да бъде създаден Детски здравен парк – педиатрия със съвременно оборудване, специалисти и добро отношение към пациентите и техните родители.

Педиатрите в София протестираха преди няколко месеца с искане за такава болница. За да тушира напрежението, правителството първо реши да превърне една от съществуващите университетски болници “Лозенец“ в педиатрия. После тази идея беше изоставена. Новата идея е да бъдат достроено 30-годишно бетонно скеле, които се намира в двора на “Александровска болница“. По време на тоталитаризма тази останка е била предназначена за институт по педиатрия.

Старо, но златно за 100 милиона лв.

“Преди години едно дете падна от този недовършен строеж и почина. Това е символът на детското здравеопазване в България. Това е грозната ирония на съдбата за отношеиието на държавата към детското здравеопазване. Вместо в тази сграда вече 30 години да се лекуват деца, едно дете загина на този необезопасен строеж заради неглижирането на детското здравеопазване”, казва д-р Андреева.

Д-р Таня Андреева [в. Сега]

Тя напомня, че нито една от сградите, където се намират функциониращите детски отделения в момента, не е строена за детска болница.

Отговорът на правителството бе обществена поръчка с прогнозна стойност над 95.4 млн. лв. за проектиране, строителство и авторски надзор на Национална многопрофилна детска болница. Изпълнителят трябва да довърши 30-годишно скеле за тези пари, въпреки предупрежденията, че конструкцията му се износила. Тя е била изложена десетилетия без никаква защита от атмосферните влияния. Тя несъответства и със съвременните изисквания за земетръсна безопасност.

Атаката срещу поръчката

Камарата на архитектите атакува обществената поръчка, но Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд не се съгласиха с доводите на архитектите и “пуснаха” поръчката.

Архитектите не са против изграждането на детската  болница. Правният спор е предизвикан с цел да бъде отворен пътят към провеждане на нормална конкурсна процедура, която да доведе до изграждане на модерна болница.

Още през 2010 г. проектантски екип на Министерството на здравеопазването излиза със заключение, че сегашното старо скеле в двора на Александровска болница не може да бъде завършено заради “променени изисквания на конструктивния правилник”. Основният аргумент на архитектите е, че поръчката е с невъзможен предмет, което е прави нищожна. Действащият подробен устройствен план в тази част от града предвижда премахването на 11-етажното скеле.

Недовършеният строеж на множество законови изисквания. Той има временен статут на заварен строеж, който не е включен в същестуващите сега правни режими за застрояване. Поради това не би трябвало да бъде довършен. Според общия устройствен план на София, който е със статут на закон, незавършената сграда попада в устройствена зона за обществено обслужване, с максимално допустима височина на сградите 20 метра, което означава най-много шест етажа. Недовършеното скеле е двойно по-високо.

“Довършването на сграда, построена на груб строеж през 80-те години на миналия век, е недопустимо и невъзможно към настоящия момент с оглед съвременните изисквания за земетръсната устойчивост и другите изисквания към конструкциите на сградите, които не могат да бъдат изпълнени с реконструкция на недовършен строеж”, пледира Камарата на архитектите.

Съдът обаче приема, че няма да разгледа доводите на архитектите срещу незавършения строеж. Съдът приема за неотносими към спора и проучванията, които са направени от Камарата във връзка с нови болници, изградени в други държави. Причината? Тези аргументи не били изтъкнати през Комисията за защита на конкуренцията и се повдигат за първи път пред съда, посочват магистратите и дават зелена светлина на поръчката. Аргументите на архитектите за земетръсната устойчивост на старата сграда обаче няма как просто да изчезнат.

Скандалът става европейски

Камарата на архитектите официално ще сезира европейските организациите на архитектите и инженерите с искане на независима експертиза на 12-етажното скеле. Сигнали ще бъдат подадени до Европейската комисия и новата европейска прокуратура. Това казва пред EURACTIV арх. Петкана Бакалова, която e заместник-председател на Камарата на архитектите в България.

Тя обясни, че съдът е отхвърлил техните аргументи, защото не са били подадени към Комисията за защита на конкуренцията, но самата комисия не е допусна исканията на архитектите за изготвяне на пълна техническа експертиза на проекта.

“Ще се обърнем и към европейските институции. Трябва да бъдем чути, не можем да си позволим да мълчим. Хората може би са щастливи от проекта на правителството, защото не знаят какво може да се случи“, казва арх. Бакалова.

Камарата настоява правителството да даде достъп до обекта за независими експерти. Българският архитекти казва, че в заданието на обществената поръчка липсват основни изисквания за микроклимат, стерилност, осветеност, оповестяване и т. н., както и специфичните изисквания към всяко отделно звено (особено в операционните зали, реанимациите, хемодиализата и др.), посочват специалистите.

Протестът на лекарите

“Ние не подкрепяме обществената поръчка, обявена от Министерството на здравеопазването за дострояване и пригодяване на сграда, строена преди повече от 30 години. Същата 2011 г. е обявена от Столична община, със съгласието на Министерството на здравеопазването за разрушаване – съответно определена като негодна. Това оставя в нас съмнения относно безопасността на сградата. Искаме нова сграда, която освен функционална да е енергоспестяваща, така че след години да не се превърне в поредната болница, която да моли за държавна подкрепа. Тя трябва да служи години напред на суверена на тази държава – нейния народ”, се казва в петиция за съвременна Национална детска болница, подкрепена от над 5400 души.

Според архитектите довършването на тази сграда няма да стане нито по-бързо, нито по-евтино от построяването на нова.

Държавата държи на своето

Идеята на здравното министерство е строителят да използва три корпуса в София, близо до Майчин дом, чиято първа копка е от 1978 г. Самите стени на постройката са излети от бетон през 1991 г. и след това са изоставени. Здравното министерство възложи обследване дали да се запази, или разруши конструкцията, което показа, че тя трябва да остане.

Предишно обследване беше показало, че трябва да се разруши. Камарата на архитектите внесе жалбата в КЗК, защото обследването не беше приложено към документите, до които участниците имаха достъп.

В отговор на въпрос от депутати здравният министър Кирил Ананиев  обяснява, че сградата, определена за нова педиатрична болница е обследвана през месец февруари 2019 г., като заключението от конструктивното обследване е, че строежът може да бъде завършен.

“Препоръчано е да бъде извършено възстановяване на целостта на сечението на стоманобетоновите елементи, както и да се усилят подовите конструкции и стоманобетоновите шайби”, казва министърът.

Той обяснява, че държавата не укрива документи, Резултатите от конструктивното  обследване са публикувани на страницата на Министерството на здравеопазването и всеки, които иска, може да се запознае с тях. В обществената поръчка е посочено, че всеки който иска да се запознае с пълното конструктивното обследване, може да го направи на място в сградата на Министерството на здравеопазването.