Потъналите пари в каналите на Перник

Сградата на ВиК-Перник [Валя Ахчиева]

Как са похарчени парите, които през последните години българската държава е отпуснала за ремонти на язовири и водопреносна мрежа? Този въпрос беше многократно зададен през последния месец, но така и не получи отговор.

Лидерът на гражданската платформа „ Изправи се БГ” Мая Манолова поиска отчет от властта за онези 500 милиона лева, които миналата години били отделени за ремонти във водния сектор. В социалните мрежи хората питат, къде са онези 32 милиона лева, които държавата взе назаем от Световната банка, за да ремонтира стената на язовир „Студена”? През ноември 2016-та година, тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова обяви, че с тези пари ще се реши проблемът с водата на Перник.

А ние се заровихме още по-надълбоко през годините – до 2014-та.

Тогава дружеството ВиК-Перник е взело 3 милиона лв кредит от една банка, за да си плати дълговете и да се подобри тежкото техническо състояние на водопроводната мрежа в Перник. Има предшестващо писмо до министъра на регионалното развитие, който отговаря за дружеството, че дълговете са 7 млн. лева към онзи момент. Има дълг към Басейнова дирекция – Благоевград, защото не е била платена водата, доставена на хората. Има дълг към НАП и към доставчици.

Това пише в писмо тогавашният управител на ВиК-Перник инж. Камен Каменов до министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева от кабинета „Орешарски”. И министърът разрешава този кредит от 3 млн. лв. Банка отпуска парите срещу договор за залог на цялото имущество на дружеството  заедно със сградите. Залагат се и всички бъдещи вземания на фирми, които си плащат водата на ВиК-Перник. Според думите на досегашния управител на дружеството – инж. Иван Витанов, (който беше арестуван, обвинен в безстопанственост, а след това съдът го освободи от ареста срещу гаранция от 1000 лева), точно този заем от 3 милиона лева е повлякъл още повече ВиК-дружеството към финансовото дъно. Където е и сега.

Затова е и интересът ни към тези милиони.

Защото сега, Министерството на регионалното развитие и благоустройството като собственик на ВиК-Перник, а министър Петя Аврамова като негов принципал, изведнъж назначават там за прокурист… същия човек, теглил онзи кредит от 3 милиона лева.

Защо никой в министерството не е направил проверка какво се е случило с тези пари, отпуснати на ВиК – Перник? Похарчени ли са по предназначение?

Само един час преди ареста на инж. Иван Витанов, аз направих интервю с него. Той призна, че е наследил дълг на дружеството към НАП, поемайки поста „управител” от предшественика си Камен Каменов. Този дълг към държавния бюджет е бил в размер около 550 хиляди лева, но не е бил погасен от взетия кредит от 3 милиона лева.

Витанов разкри и как е наследил  едни 5 хиляди водомера, купени с пари от кредита. Той твърди, че от такова огромно количество нямало нужда, защото на водомерите минавал срокът на годност, ако веднага не бъдат монтирани по домовете на хората. Били нужни само 300-400 броя. Толкова, колкото могат да се монтират веднага. Затова се наложило  част от тези 5000 водомера да минат нова проверка и дружеството да плаща още пари за тях. Тези водомери били закупени от една фирма и фактурите го доказват.

Какво показват документите, които са представени на банката за вземане на кредита от 3 милиона лева? Информация ми беше предоставена официално от Централния регистър на особените залози в Министерството на правосъдието.

Договорът за заема с търговската банка е сключен на 23-ти април 2014 година. Според правилата, тогавашният управител на ВиК-Перник подписва декларация, че дружеството няма дългове за данъци и задължителни осигурителни вноски. Управителят Каменов е декларирал, че нямат дългове към НАП. На 15-ти май 2014-та година  се сключва договорът за залог с банката, с който се залагат всички бъдещи вземания на дружеството.

На същата дата НАП (дирекцията за „Средни данъкоплатци”) издава удостоверение, че ВиК-Перник има задължения към НАП. Но само след 10 дни, на 26-ти май, същата дирекция в НАП издава друго удостоверение. В него вече пише, че ВиК-Перник няма задължения към НАП. В регистъра на особените залози не откриваме обезпечение на дълг към НАП.

Тогава, коя е истината?

Вярно ли е съдържанието и в двата документа? Има или няма дългове към НАП към онзи момент ВиК-Перник? Или може би са платени дълговете между двете дати?

Първо попитах Националната агенция по приходите. В писмен отговор от там ми съобщават, че и двете удостоверения са истински, издадени са от орган по приходите в дирекция „Средни данъкоплатци” и вярно отразяват информацията от данъчно-осигурителната сметка на дружеството към двете посочени дати. Тоест, от НАП твърдят, че към 26-ти май 2014-та година, според тяхната система, ВиК-Перник няма задължения към държавния бюджет.

Така ли е наистина? Какво показва счетоводната система на  самото търговско дружество ВиК-Перник?

Отидохме да проверим. Очаквах новият управител там инж. Борислав Иванов да ни съдейства, а и прокуристът Каменов, който е теглил и харчил парите от милионния кредит, да говори за това. А не да се крие, както направи това преди месец.

Успяхме да погледнем в данните на счетоводната система на ВиК-Перник с разрешението на управителя инж.Борислав  Иванов и получихме разпечатка на хартиен носител за данните.

Прокуристът Камен Каменов си спомни, че тогава, когато им дали от НАП въпросното удостоверение за липса на задължения, те били чакали половин ден с неговия главен счетоводител Румен Тонев в сградата на НАП! И най-накрая им дали документ без подпис, че ВиК-Перник няма задължения към НАП. Но главният счетоводител Тонев тогава все повтарял, че те всъщност имали задължения към НАП. Впрочем, господин Тонев беше в болнични в деня на нашето посещение в Перник. Но прокуристът Каменов го извика да дойде при нас.

Така успяхме да надзърнем в счетоводната система на ВиК-Перник, към датата 26-ти май 2014 година. Какво показаха данните? Това, че ВиК-Перник наистина има задължения към НАП – около 450 хиляди лева! Сред тях са дължими ДДС и данък общ доход!

Главният счетоводител сам  показа данните в системата и отказа да коментира защо има разминавания в данните. Той настоя да проверим в НАП защо системата им показва липса на задължения. В удостоверението на НАП пише, че дружеството няма задължения , а според счетоводната система, че има задължения.

Вероятно се питате, какво значение има това?

Има съществено значение. При вземане на кредит от банка, ако кредитополучателят има дълг към НАП, най-напред с парите от кредита се погасява този дълг към държавния бюджет. И след това парите се харчат за всичко останало.

Писмено зададох въпрос и на „Търговска банка Д”, отпуснала тези 3 милиона лева на ВиК-Перник. Получих отговор от главния изпълнителен директор на банката – г-жа Анна Аспарухова. От банката твърдят, че „обичайна практика е да изискват от своите клиенти удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения. А при наличие на такива, от кредитополучателя се изисква погасяването им, преди предоставянето на средствата от кредита.”

Според документите нищо такова не се е случило.

Сключват договор за отпускане на кредит от 3 милиона лева. ВиК-Перник предоставя на банката удостоверение от НАП от 26-ти май  2014 година, че нямат задължения към държавния бюджет. Според документите, още преди тази дата – на 23-ти май, ВиК-Перник е поискало от банката пари за усвояване от кредита – 448 хил. лв за плащане на доставчици по фактури.

На 29-ти май  са поискали още 230 хиляди лева от банката, пак по фактури за доставчици. На 5-ти юни, още 209 хиляди лева са поискали за плащане на доставчици по фактури. Тоест, близо 900 хиляди лева са разплатени моментално, само за 10-ина дни на разни фирми-доставчици.

Дълговете си остават.

Те и днес тежат като воденичен камък върху дружеството. Затова и не се е случил досега водният цикъл на Перник. И никой министър-принципал през годините не е попитал, какво се е случило с 3-те милиона лева от кредита?

Само слушаме, че ВиК-Перник няма пари за ремонти по пробитата канализация. И  загубите на вода били огромни. Били вече… 80 процента! Нямало пари.

А вече няма и… вода за хората.