Авиоиндустрията се стреми към въглероден неутралитет до 2050 г.

Самолет с горивни клетки HY4 по време на световната си премиера на летището в Щутгарт, Германия. [EPA / CHRISTOPH SCHMIDT]

Европейската авиоиндустрия представи план за устойчиво постигане на въглероден неутралитет в сектора до 2050 г. Според представители на индустрията, пътната карта ще приведе сектора в съответствие с целите на ЕС в областта на климата.

Планът очертава пътя за намаляване с 45% на емисиите на въглероден диоксид за всички полети от страни в ЕС до 2030 г. По този начин до 2050 г. ще бъдат достигнати нетни нулеви емисии на въглероден диоксид.

Планът не забранява отделянето на въглерод по време на полет, а задължава индустрията да компенсира това с отстраняване от атмосферата на отделения въглероден диоксид с помощта на т. нар. “въглеродни мивки”, каквито са горите или други технологии за улавяне и съхранение на въглерод.

Документът, озаглавен “Дестинация 2050 – път към нетните нулеви емисии в европейската авиация”, е подкрепен от големи европейски авиационни асоциации, представители на летища (ACI EUROPE), авиокомпании (A4E), регионални авиокомпании (ERA), работещи в космическата и отбранителна дейност (ASD Europe) и контрола на въздушното движение (CANSO ).

Таня Гроботек, директор по европейските въпроси в CANSO, посочва, че авиационните сектори са се обединили “за да представят решение на общото си предизвикателство – намаляване на въглеродните емисии, като същевременно продължават да осигуряват икономически и социални ползи”. Тя добави, че планът оказва осезаемо въздействие върху постигането на европейските климатични цели.

“Нашата индустрия иска да бъде част от чистото възстановяване като същевременно осигурява свързаността на европейските граждани”, коментира Монсерат Барига, генерален директор на асоциацията на регионалните авиопревозвачи ERA.

“Дестинация 2050” е подкрепена от научен доклад, съставен от Кралския нидерландски аерокосмически център и SEO Amsterdam Economics. В него се посочват четирите пътя за декарбонизация на сектора: подобрения в авиационните и двигателните технологии, използване на устойчиви авиационни горива, прилагане на икономически мерки и подобряване на управлението на въздушното движение.

Според доклада, пускането на пазара на нова и чиста технология има потенциал да намали настоящите емисии с над една трета, особено след въвеждането на водородни и електрически самолети.

Според индустрията обаче, самолетите, задвижвани с водород, е малко вероятно да влязат в експлоатация по-рано от 2035 г. Поне в обозримото бъдеще електрическите самолети ще имат значително по-малък пътнически капацитет в сравнение с комерсиалните полети, които се експлоатират в момента.

За да се гарантира, че самолетите, задвижвани с водород, могат да бъдат сертифицирани до 2035 г., инвестициите в иновациите трябва да се увеличат, посочват от индустрията.

Представителите ѝ призовават правителствата да намалят инвестиционните рискове за нисковъглеродната авиационна технология чрез стимули и чрез подходяща политически рамка.

“Силната регулаторна рамка ще бъде от първостепенно значение за постигане на екологично устойчиво бъдеще, но и на финансово устойчива и конкурентна европейска авиационна индустрия”, посочи Томас Рейнар, управляващ директор на A4E.

Необходима е повече яснота за разходите, както и за самия водород

От екологичната НПО “Транспорт и околна среда” (T&E) генерално приветстваха плана, но предупредиха, че той твърде много разчита на това чистите авиационни технологии да бъдат внедрени навреме.

“Това е положителна новина, но преди правителствата да подпишат празен чек за разработването на водородни самолети за дълги разстояния, секторът трябва да предостави повече яснота по отношение на разходите. Все още има несигурност за момента, в който водородът ще бъде напълно достъпен, така че съществува риск огромни инвестиции да бъдат пропилени”, посочва Джо Дарден, авиационен мениджър в T&E.

Екологичната неправителствена организация посочи, че правителствата и промишлеността трябва да се съсредоточат върху финансирането и внедряването на е-керосин, който може да се смесва със сегашните горива без да се налага самолетните двигатели да бъдат структурно променяни.

Е-керосинът се произвежда чрез комбиниране на водород и въглероден диоксид – потенциално екологичен източник на гориво, при условие че водородът е създаден чрез възобновяема електроенергия, а въглеродът се улавя в атмосферата.

Докладът “Дестинация 2050” изчислява, че устойчивите авиационни горива (които включват е-керосин, както и биогорива) могат да постигнат намаление на емисиите с 34%. Планът подкрепя определянето на цена на емисиите на CO2 с оглед  на ускоряването на внедряването на е-горива с нисък или нулев въглероден отпечатък.

Призивите за увеличаване на използването на устойчиви авиационни горива в Европа нарастват. На 8 февруари министри от осем европейски държави призоваха Европейската комисия да въведе възможността за смесване на горивата, изисквайки от авиокомпаниите да използват зелено реактивно гориво. По този начин, министрите посочиха, че предлагането на устойчиви горива ще се увеличи, което ще доведе до понижаване на сегашната висока цена.

Планът “Дестинация 2050” бе представен преди публикуването на предложението на Европейската комисия ReFuelEU, което ще подсигури регулации, гарантиращи намалени емисии в съответствие с Европейския зелен пакт. Предложението се очаква да бъде публикувано през първото тримесечие на 2021 г.

Продължаващата пандемия е причина броят на пътниците, използващи въздушен транспорт да достигне до най-ниското си ниво от 1995 г. насам. През 2020 г превозените пътници са били около 1,7 милиарда по-малко в сравнение с тези през 2019 г.