Всички европейци имат право на комфортно пътуване с влак

При закъснение железопътните оператори ще бъдат задължени да пренасочват пътниците и да им осигурят провоз, за да пристигнат по най-бързия и удобен начин. Снимка: European Parliament

Европейският парламент и държавите-членки постигнаха споразумение за по-големи права за пътниците, пътуващи с влак.

Актуализираното законодателство ще гарантира правата на пътниците, най-вече  при закъснения, промени в разписанието или отменени влакове. Също така ще подобри достъпа на хората с намалена подвижност и ще помогне за създаването на специални пространства за велосипеди.

“Днес постигнахме важно споразумение за бъдещето на европейския железопътен транспорт. Успяхме да осигурим еднакви минимални права на пътниците в целия ЕС. Това са важни подобрения в стремежа ни хората да пътуват по-удобно“, каза докладчикът Бохуслав Либераджийски (S&D, Полша).

Пренасочване и помощ при закъснения

Ако възникнат закъснения от над 100 минути, железопътните оператори ще бъдат задължени да пренасочват пътниците и да им осигурят превоз, за да пристигнат по най-бързия и удобен начин.

Съгласно новите правила железопътните оператори ще трябва да осигурят билети по всички свои маршрути, покривайки всички етапи от пътуването.

Подпомагане на хора с намалена подвижност

Споразумението включва задължение за повече помощ за хората с увреждания. Пътуващите с намалена подвижност трябва да уведомят оператора за своите планове за пътуване 24 часа предварително (съгласно действащите правила те трябва да уведомят оператора 48 часа предварително). По този начин ще бъдат обслужени по най-удобния за тях начин.

Повече велосипеди във влаковете

В опит бъде осигурена по-устойчива мобилност и удобни алтернативи, всички влакове ще трябва да бъдат оборудвани със специални пространства и стелажи за велосипеди.

Европейската комисия внесе предложението за модернизиране на правата на пътниците в железопътния транспорт през септември 2017 г. Преговорите за актуализираните права започнаха през януари тази година.