Жители на Кресна поканиха ЕК да види “опасната” магистрала “Струма”

Пътят през Кресненското дефиле [Дневник]

Инициативен комитет от стотици жители на община Кресна поискаха Европейската комисия и Министерския съвет да променят трасето на магистрала “Струма”, защото в сегашния си вид то ще бъде опасно и ще съсипе местната икономика.  Значителна част от местните хора канят ресорните еврокомисари да посетят лично района, за да се убедят в тези твърдения.

Плановете на правителството са да запази сегашното трасе на пътя Е-79 през Кресненското дефиле като платно на магистралата към Гърция и да построи още едно платно към София, което да минава над село Стара Кресна. Така местните хора ще останат без локално шосе и ще са принудени да ползват магистралата. За да посетят своите имоти в Кресненското дефиле, те ще трябва да правят огромен обход.

Природозащитниците също протестират срещу този вариант за магистралата, който е вреден за защитената територия.

Общо 481 души от община Кресна (с население 7000 души) призовават представители на Европейската комисия да посетят град Кресна, да се видят с местните жители без влиянието на политици и лично да чуят тяхното мнение и убедят, че цяла Кресна е изцяло зад тези искания.

Инициативният комитет от Кресна казва, че българските власти не са направили оценка на пътната безопасност на всички алтернативи за трасе на магистрала. Липсва одитиране на пътната безопасност на сегашния път Е-79, както и каквито да е мерки за неговото обезопасяване срещу катастрофи и изпреварвания.

“Така драстично са нарушени и българското, и европейското законодателство за безопасността на транс-европейските магистрали. Отговорна по закон за това е Агенция “Пътна Инфраструктура”“, се казва в декларацията на гражданския комитет от Кресна. В нея се напомня, че липсата на локален път ще събере на магистралата едновременно скоростния транзитен трафик, пешеходците, домашни и диви животни.

“Унищожава се бъдещето на общината – без локален път, без най-ценните земеделски земи (там където минава сега магистралата е мястото на произход на виното “Керацуда” – и това е национална ценност), без автобусна спирка, без традиционната крайпътна търговия (предлаганото от АПИ е безумно – точно върху ценните земеделски земи с керацуда ще се правят места за спиране и обслужване на пътниците!“, се казва в декларацията на гражданския комитет.

В нея се посочва, че тези аргументи не са разгледани в Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) на трасето, което е в нарушение на европейското законодателство.

Природозащитници вече сезираха Комисията

Три дни преди петицията на местните хора природозащитници от Коалиция “Да спасим Кресненското дефиле“ заведоха жалба в Европейската комисия за неспазване на европейското законодателство за безопасността по транс-европейските магистрали при определянето на трасе на АМ “Струма”.

По същество жалбата преповтаря твърденията от гражданската петиция – проектът за изграждане на автомагистрала “Струма” в участъка от Кресненското дефиле не е подложен на оценка на безопасността на ранен етап и с включени всички алтернативи съгласно изискванията на европейското законодателство.

Те казват, че оценката на безопасността липсва напълно в финалните документи и официалната процедура за избор на строителна алтернатива е опорочена.

“Агенция “Пътна инфраструктура” не е предприела във времето досега никакви мерки за обезопасяване на района на Кресненски пролом и за превенция на тежките катастрофи поради изпреварвания. Само за този участък от пътя за периода 2009-2016 г. е имало 396 пътнотранспортни произшествия, 159 ранени и 30 загинали“, се казва в жалбата на природозащитниците.

Проектът

Проектът за магистрала в участъка от Кресненското дефиле (лот 3.2) е част от по-големия проект за магистрала “Струма”, който е част от TEN-T – мрежата от транс-европейски магистрали. Проектът се финансира от кохезионни фондове на Европейския съюз с българско кофинансиране. И в момента Европейската комисия проверява дали магистрала “Струма“ през Кресненското дефиле ще отговаря на европейските правила.

През октомври ЕК изиска допълнителна информация за пътя през Кресненското дефиле, който се строи с европейски средства. На 9 август 2019 г. България изпрати формуляр за кандидатстване до ЕК за отпускане на 267 млн. евро за изграждане на 41% от пътя през Кресненското дефиле.

На 15 октомври 2019 г. е изпратено писмо от генерална дирекция “Регионална политика” на ЕК до българските власти с искане за разяснения по заявлението. Основните коментари на ЕК са по отношение на съответствието с изискванията на Директивите за птиците и местообитанията.

В средата на ноември за строител на 13-километровия участък от магистралата в посока София бе избрано обединение начело с българската компания “Грома Холд” (бившата “Агромах“). Офертата е за 600 млн. лв. с ДДС.