Писмото на шестимата премиери относно Пакета за мобилност

Борисов и Макрон на 17 октомври 2019 г. в Брюксел. (Съвет на ЕС)

EURACTIV.bg получи копие на писмото, което шест премиери, включително Бойко Борисов, изпратиха до сегашните и бъдещи председатели на Комисията е на Съвета на ЕС, относно така наречения “Пакет Макрон”, който поставя препятствия пред TIR-фирмите от източна Европа.

Писмото бе подписано от премиерите на България, Румъния, Латвия, Полша, Унгария и Литва, по време на срещата на върха на ЕС в края на миналата седмица.

Премиерите изразяват “силна загриженост” от някои текстове в предложенията, които според тях са били формулирани “под натиск на времето” и без “адекватни и достатъчно сериозни оценки на въздействието”. Тези текстове, според писмото, са в противоречие на „Пакета за мобилност 1“, представен от Комисията през май 2017 г.

Един от въпросите, които премиерите на шестте страни повдигат, е че бъдещите решения не трябва да поставят техните страни в по-неизгодно положение, отколкото фирмите на държави извън ЕС. Такъв риск действително съществува, защото стогите правила, които биха засегнали България и другите страни, няма да важат например за Турция, Молдова, Беларус или Украйна.

Премиерите повдигат също въпроса за отражението върху политиката на ЕС за мерки срещу промяната на климата, като най-противоречивите текстове касаят редовното завръщане на камионите в страните, където са регистрирани фирмите. Тази мярка, според тях, ще генерира допълнителни стотици хиляди тонове въглероден двуокис годишно.

“Това очевидно противоречи на усилията да се приложи амбициозната политика на ЕС за климата”, пишат те.

Други текстове според премиерите противоречат на регламента, известен като „Рим I“, отнасящ се до изравняване разликите между законите на различните правни юрисдикции. Тези текстове класифицират транспортните операции като покрити от регламента за командированите работници.

“Те противоречат на основните свободи на ЕС и ще имат отрицателно въздействие върху единния пазар. Освен това те не спазват стратегическата програма на ЕС 2019-2024 г., която посочва необходимостта ЕС да използва правилно потенциала си на пазара на милиарди хора, особено в областта на услугите”, пишат министрите.

Те предупреждават, че в момент, когато законодателния процес навлиза в заключителната си фаза, първоначалните цели на Пакета за мобилност I са изчезнали.

Министрите все пак изразяват надежда, че ще бъде възможно да се достигне до добре обмислени и приемливи за всички страни-членки решения, и ефективно и адекватно да бъде модернизиран транспортния сектор в ЕС.