Бретон: Европа беше твърде наивна, но сега е поела кормилото

Европейският комисар по вътрешния пазар Тиери Бретон по време на пресконференция в централата на Европейската комисия в Брюксел, 15 декември 2020 г. [Pool / EPA / EFE]

Европа ще остане отворена за всички, но вече няма да бъде наивна пред бързо променящия се свят и ще се стреми да държи кормилото, заяви комисарят Тиери Бретон пред EURACTIV и група медии преди представянето на актуализацията на индустриалната стратегия на ЕС в сряда (5 май).

Комисарят по вътрешния пазар подчерта, че ЕС трябва да стане по-самодостатъчен в критични области и да реагира бързо, когато е необходимо производство, какъвто беше случаят с ваксините.

Какво ще донесе актуализацията на индустриалната стратегия? 

Чувал съм много неща: страхове от протекционизъм, връщане на плановата икономика или подхранване на търговското напрежение. Нашата визия за света се оспорва, защото светът се променя драстично. От Европейския съвет бяхме помолени да предвидим тези промени и да извлечем поуки. Въпросът е дали искаме да бъдем лидери,  последователи или странични наблюдатели. Искам Европа да се върне на кормилото.

Как?

През целия си живот изграждах партньорства като изпълнителен директор на много компании. Но партньорствата означават баланс на силите. Трябва да сме силни, в противен случай не можем да изградим партньорства. Ние сме в период, когато има много държавни помощи, повече от всякога. От предишния си опит знам, че тежестта на държавата трябва да се използва само за това, за което трябва и не повече. Затова ще  бъда изключително предпазлив по този въпрос.

Какво включва пакета?

Представяме актуализация на индустриалната стратегия, както и регламент за субсидиите. За стратегията направихме задълбочен преглед на въздействието на Covid върху всички индустриални екосистеми, за да видим какви инструменти трябва да използваме, за да ги подкрепим ефективно. Така че сме направили добър преглед. Въздействието на пандемията, разбира се, не е едно и също за различните сектори. Туризмът и културните индустрии бяха най-засегнати, като оборотите там спаднаха до 75%. Това е екосистема, която изисква много внимание. 

Обръщате специално внимание на това как да се справите с нашите зависимости.

Натрупахме опит от работната група по ваксините. Трябва да изтеглим производството на ключови продукти в Европа, защото не можем да зависим за тях от трети страни. Разгледахме всички стоки, които внасяме, общо 5000 продукта от всякакъв вид, като магнити или активни вещества. Имаме 137 силно зависими продукта в най-чувствителните екосистеми, но не всички са стратегически. Сред тях идентифицирахме 34 с най-нисък потенциал за диверсификация, където сме изключително зависими от една или две държави. Направихме шест задълбочени рецензии за водород, суровини, батерии, полупроводници. Засегнахме и друга важна тема – производството на облачни технологии, данни и активни фармацевтични съставки. 

Как трябва да се справим с тези зависимости? Трябва ли да върнем производството?

Предлагаме диверсификация, рециклиране и алтернативни подходи за иновации за всеки от тези материали. Трябва да бъдем прагматични. Преди една година не бих могъл да ви кажа, че до края на тази година Европа ще бъде първият световен производител на ваксини. По един или друг начин можем да кажем, че донесохме тази производствена линия. Но трябва да можем да бъдем по-самодостатъчни по много причини, включително способността да реагираме бързо.

Как бихте диверсифицирали нашата верига за доставки?

Не искам да създавам впечатление, че ще направим всичко сами. Мога да кажа, че е  абсолютно обратното. Имаме много зависимости заради нашите вериги за доставки. Както видяхме в тази криза, в някои области е важно да има баланс на силите. Честно да ви кажа, това е ново за Европа. Тази криза ни научи на това ново измерение, а именно какво означава да бъдем в отворен континент с партньори, които нямат същите правила като нас. В САЩ сега всичко е затворено. Решенията, които взема администрацията на Байдън, помагат само на американските компании. Разбирам. Не искам да говоря за Китай, но там е същата история. Трябва да намерим своя начин да продължим да бъдем отворени, но и да имаме баланс на силите. Мога да ви кажа, че имах възможност да обсъждам и да преговарям със САЩ, Китай и Индия, затова е важно да имаме необходимите инструменти.

Например?

За механизма за разрешаване на износа на ваксини казахме, че ще изнасяме само на места с реципрочност. Никога не сме го използвали. Но фактът, че той бе приет, означаваше много, най-вече, за да сме сигурни, че доставките отиват в нашите фабрики, когато е необходимо. Преди инструмента се притеснявах, че много от нашите фабрики се обаждаха, за да кажат, че нямат доставки. Да не сме наивни означава да се поставим в положение, в което можем да продължим да бъдем отворени, но при нашите условия. За мен е изключително важно да използвам думата „отворен“, но когато сме на кормилото.

Обсъждахте ли стратегията с компаниите?

Опитах се да бъда възможно най-приобщаващ с изпълнителните директори, управи, сдружения, също с някои важни американски партньори, за да проверя дали не ги притеснява нашата стратегия. Ние сме отворени, но е вярно, че сега сме по-взискателни към нашите партньори. За тях е важно да знаят какви са нашите правила. Мисля, че Европа беше твърде наивна преди, нямаше ясни правила. Току-що казахме, че сме отворени. Продължаваме да сме отворени, но сега имаме нашата визия и приветстваме нашите партньори да ни помогнат да я следваме.

Какви инструменти предлагате в подкрепа на туризма, като се има предвид, че той е най-силно засегнатата екосистема?

Направихме задълбочен анализ и ще го надградим, като  го обсъдим с представителите на бранша. Фокусираме се главно върху всичко, което можем да направим за отварянето на летния сезон. Освен това имаме и някои зелени цели до 2030 г. за туризма.

Какво бихте направили, за да спасите този сезон?

Настоявам да се уверя, доколкото мога, че всички държави-членки ще могат да ваксинират поне 70% от възрастното население до средата на юли. Освен това работим изключително усилено, за да представим сертификата за пътуване на държавите от блока. Също това си взаимодействаме много с туристическите оператори. Ще осигурим финансиране и за малките и средни предприятия. В обобщение – имаме много инициативи, но все още не сме приключили с туризма.