Българите са получили от чужбина 1,176 млрд. евро, а са пратили 21 млн. евро

[Mike Dotta/Shutterstock]

1,176 млрд. лв. са преводите, получени от чужбина от българите през 2018 г. Това сочат данните на Евростат, разпространени във вторник (12 ноември).

833 млн. евро са дошли като трансфери от страни от Европейския съюз, а останалите са пратени от хора извън ЕС. Данните показват още, че от България към ЕС са направени трансфери за 7 млн. евро, а към страни извън блока българите са пратили 14 млн. евро, т.е. общо 21 млн. евро.

Само 6 държави от ЕС изпреварват България по получени лични парични преводи през 2018 г. – Потругалия с 3.6 млрд. евро (за нея специално се отбелязва, че става дума за парични преводи само от работници), Румъния и Полша с по 2.9 млрд. евро, Великобритания с 2.2 млрд. евро, Италия с 1.9 млрд. евро и Хърватия с 1.7 млрд. евро.

България обаче е страната, от която е излязла най-малката сума под формата на лични трансфери. На второ място е Словения с три пъти повече – 61 млн. евро.

През 2018 г. паричните потоци, изпратени от жителите на Европейския съюз (ЕС) в държави извън ЕС, възлизат на 35,6 млрд. евро, в сравнение с 32,6 млрд. евро през 2017 г., посочват от Евростат. В ЕС са влезли 10,9 млрд. евро през 2018 г., като сумата остава същата в сравнение с 2017 г. По-голямата част от личните трансфери се състоят от парични потоци, изпратени от мигрантите в родните им страни, обясняват от статистическата служба на ЕС.

Сред държавите-членки, за които има данни, най-големи “донори” са Франция с 11,4 млрд. евро, следвана от Испания – 7,7 млрд. евро, Обединеното кралство – 7 млрд. евро, Италия – 6,5 млрд. евро и Германия с 5,2 млрд. евро.