България иска европейска защита за киселото мляко и бялото сирене

Сдружение "Български традиционни млечни продукти" е подало заявления за вписване на "Българско кисело мляко" и "Българско бяло саламурено сирене" като защитени наименования за произход. [https://pixabay.com/]

Сдружение “Български традиционни млечни продукти” е подало заявления за вписване на “Българско кисело мляко” и “Българско бяло саламурено сирене” като защитени наименования за произход (ЗНП) в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания на земеделски продукти и храни.

По време на националната процедура по обработка на заявленията сдружението е работило заедно с комисия към Министерство на земеделието, храните и горите за прецизиране на текстовете, съобщи “Дневник”.

Предстои Европейската комисия да започне проучване на документацията. Срокът за това е 6 месеца. Ако го надхвърли, комисията писмено посочва причините за това. Право на възражение по процедурата ще имат както държавите-членки на ЕС, така и трети страни. При липса на такова, наименованията ще бъдат вписани в регистъра.

Чрез процедурата се осигуряват по-добри доходи на производителите, съобразно качествата на тези продукти. Ще бъде постигната и единна закрила на наименованията като право на интелектуална собственост на територията на ЕС и защита от неправомерна употреба и имитация. С правото на употреба на европейските знаци за качество върху български продукти се цели защита на интересите на производителя, срещу нелоялна конкуренция и злоупотреба, съобщава Министерството на земеделието, храните и горите.

Продуктите със защитени географски означения могат да бъдат включвани и в споразумения между ЕС и трети страни за взаимно признаване, сътрудничество и закрила в областта на географските означения.