България ще получи 1,3 млрд. евро от Фонда за справедлив преход

27 март 2021 г. Сградата на ЕК е тъмна заради часа на Земята. Зелената сделка цели е до 2050 г. да направи ЕС неутрален по отношение на климата. [https://audiovisual.ec.europa.eu/]

Перник, Стара Загора и Кюстендил са областите в България, за които са предвидени най-много средства от Фонда за справедлив преход на ЕС. 

Трите въглищни региона ще бъдат обект на целенасочени инвестиции, за да може да се адаптират спрямо европейските екологични изисквания. Фондът е във фокуса на предстоящите пленарни заседания на Европейския парламент (ЕП) през тази седмица. 

България ще получи близо 1,3 млрд. евро от фонда, което нарежда страната на пето място по размер на финансирането.

Фондът за справедлив преход (ФСП) има за цел да предоставя подкрепа на териториите, които са най-засегнати от прехода към неутралност на климата. ФСП ще улесни прилагането на Зелената сделка, чиято основна цел е до 2050 г. да направи ЕС неутрален по отношение на климата.

ФСП е инструмент с общ бюджет от 17,5 млрд. евро. От многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 се заделят 7,5 млрд. евро, а от инструмента за възстановяване – NextGenerationEU – 10 млрд. евро.

Българските евродепутати Андрей Новаков (ЕНП) и Цветелина Пенкова (С&Д) коментираха темата за ФСП на онлайн брифинг пред журналисти в понеделник, 17 май.

ФСП е инструмент, който сме задължени пред поколенията напред да използваме до последния цент, заради зависимостта на България от производство на електроенергия от въглищните региони”, коментира Новаков.

Той изрази увереност, че преминаването към чиста енергия и запазването на работните места в енергетиката могат да вървят ръка за ръка. Преквалификацията на миньорите е по-сложна и това трябва да се вземе предвид, подчерта евродепутатът. Той смята, че България трябва да продължи да използва своите изкопаеми залежи, който са национално богатство, но същевременно да отговаря на всички съвременни критерии на ЕС.

Цветелина Пенкова коментира, че е възможно още региони, като Варна и Сливен, да бъдат включени в разпределението на средствата. Но изрази опасения за включването на нови области заради ограничения ресурс и потенциално намалената ефективност на инвестициите. “Фондът трябва да подкрепи наистина най-нуждаещите се региони”, коментира тя.

Гласуването на законодателството за ФСП ще се състои на днешното пленарно заседание на европейския парламент.

Природният газ – преход към водородна икономика

Българските евродепутати постигат консенсус, че средствата от ФСП трябва да бъдат използвани за инвестиции в газови мощности и газопроводи.

“Преминаването на въглищна централа изцяло към възобновяеми енергия е почти невъзможно. Преходният източник на енергия, който да бъде включен като инвестиции от фонда, е природният газ. Използването на инфраструктурата с природен газ, би послужила за използването на “енергийния носител” на бъдещето – водород”, коментира Пенкова.

“Тъй като 50% от електричеството се генерира от въглища в България, разбираемо е, че няма как да се направи плавен преход към неутрална икономика в рамките на 6 месеца. Технически не е възможно да затворим всички въглищни централи и да разчитаме само на слънце и вятър”, заяви Новаков.

“Макар че газът също отделя вредни емисии, те са пренебрежимо по-малки от други източници. Важно е да се инвестира в газопроводи и модернизация на тецове, които да използват и газ като алтернативно гориво”, добави той.

Двамата евродепутати смятат, че благодарение на средствата от ФСП в бъдеще България може да се стреми към изграждането на инфраструктура, която да пренася и природен газ, и водород. Според тях решението за включването на газа като плавен преход към неутрална икономика е добър вариант за България.

Неясноти около водорода

За момента е трудно да се направи прогноза кога водородът ще бъде основен енергиен източник.

“Водородът все още представлява много малка част от енергийния микс в Европа. 90% от производството е все още базирано на изкопаеми горива. Технологията на водорода продължава да се разработва и проучва. Не виждам как той може да се превърне в основен енергиен източник в следващите седем години”, коментира Пенкова.

Батерии, машини и преквалификация

Други приоритетни проекти, в които ще се инвестира със средствата от ФСП, са поставянето на батерии за съхранение на енергия, закупуването на по-енергоефективни машини от малки и средни предприятия, възобновяеми енергийни източници, както и преквалификация на хора, чрез обучения и други инициативи.