България ще получи 511 млн. евро заеми за краткосрочна заетост

Европейската комисия [Olivier Hoslet/EPA/EFE]

България ще получи 511 млн. евро заеми по инструмента SURE. Това стана ясно след приключването на националните процедури и след като всички страни-членки подписаха споразуменията с Комисията за гаранции на стойност 25 млрд. евро.

Мярката ще осигури до 100 млрд. евро за защита на работните места в сектори, пострадали от пандемията, както и за създаване на временна заетост.

В края на август Европейската комисия предложи на Съвета да бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 81,4 милиарда евро на 16 държави членки в рамките на SURE. Инструментът  е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на тежките социално-икономически последствия от пандемията от коронавирус. Това е една от трите мрежи за сигурност, одобрени от Европейския съвет за защита на работниците, предприятията и държавите.

След като Съветът одобри предложенията, парите ще бъдат отпуснати под формата на заеми при благоприятни условия от ЕС за страните членки.