Български евродепутат предупреди за рисковете от изкуствения интелект в земеделието

Иво Христов [https://multimedia.europarl.europa.eu/]

Изкуственият интелект ще спомогне за оптимизирането на усилията и ресурсите в селското стопанство, но не бива да се пренебрегват и последиците върху хората, които работят в сектора. Това предупреди българският евродепутат Иво Христов (БСП/Прогресивен алианс на социалистите и демократите) по време на онлайн дискусия за перспективите и предизвикателствата пред българския аграрен сектор, свързани с изкуствения интелект и цифровото бъдеще.

Христов е член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП (AGRI) и беше организатор на дискусията.

“Прецизното земеделие дава възможност да се експлоатират щадящо наличните природни ресурси като водата и почвите. Използването на препарати за растителна защита също ще бъде по-добре дозирано и насочено. Това ще съкрати разходите на производителите и ще бъде по-благоприятно за околната среда”, обясни той.

В същото време Христо подчерта, че “не бива да се пренебрегват и последствията върху трудещите се в сектора – както от хуманна, така и от социална гледна точка”. По думите му основните проблеми са свързани с намаляването на работните места и свързаното с това обезлюдяване на селските райони. Според него те ще станат още по-драматични с въвеждането на изкуствения интелект.

“Често говорим за предимствата и възможностите, по-рядко говорим за проблемите от изкуствения интелект. Според редица учени ще се появят нови рискове за здравето на селскостопанските животни”, каза още той.

За първи път земеделската комисия в ЕП ще дава становище по темата “Изкуствен интелект”, а интересът по темата е голям. Земеделската комисия реши изготвянето на позицията да бъде възложено на Иво Христов.

След като бъдат предложени измененията по становището, в Комисията по земеделие ще бъдат проведени дискусии по него в различни формати, а окончателното му гласуване ще се състои в края на февруари. Във водещата Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) гласуването най-вероятно ще бъде през март.