Евродепутати призоваха ЕС да анализира ефекта на изкуствения интелект в земеделието

Ivo HRISTOV in the EP in Strasbourg

Земеделската комисия в Европейския парламент прие с голямо мнозинство позицията на българския евродепутат Иво Христов (БСП) за ползите от използването на изкуствения интелект в земеделието и  рисковете от загуба на работни места.

Евродепутатите призовават страните от ЕС да изготвят анализи за въздействието на въвеждането на новите технологии върху работните места и работниците. Те трябва да бъдат подготвени в социално партньорство и диалог с работодатели, служители и техните синдикати.

За първи път Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП (AGRI) предоставя становище по темата „Изкуствен интелект“. Предстои гласуване по темата и във водещата Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите.

В позицията на Иво Христов са засегнати множество въпроси – изменението на климата, ръстът на световното население и повишеното търсене на храни, както и целите на стратегията “От фермата до трапезата“ за намаляване на употребата на пестициди чрез дигитализация на бранша.

Основен акцент в приетата от комисията по земеделие позиция е за подобряването на условията на труд, защитата на поминъка на земеделските производители, но и приспособяването им към новите технологии.

Дигиталното земеделие ще намали разходите за европейските фермери, но  хуманното отношение към животните и други етични и социални аспекти трябва да бъдат приоритет, смята Иво Христов.

Земеделската комисия се съгласи, че са основателни опасенията на селскостопанските работници, че внедряването на изкуствен интелект ще доведе до загуба на работни места, поради което трябва да бъдат следвани принципите на справедливия преход

Европейската комисия е призована да включи прецизното земеделие като ключов компонент в стратегията “От фермата до трапезата“, за да използва пълноценно нейния потенциал за устойчиво управление на ресурсите и ефективно производство на храни, особено в животновъдството.