Бизнесът: Чака ни 70% по-скъпо парно, ако не получим компенсации

Предлагаме да се компенсират Топлофикациите, иначе КЕВР трябва да компенсира цените със сметките за първото тримесечие за следващата година, заяви  Васил Велев от АИКБ.

Бизнесът предлага да се компенсират Топлофикациите, иначе Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да компенсира цените със сметките за първото тримесечие за следващата година.

„Цъка една бомба, която ще избухне януари месец – цените на парното и топлата вода. Цените, определени от КЕВР, са базирани на 48 лв. на мегаватчаса цена на газ, а сега тя е 93 лв. Ще има 70% ръст в цената на парното, ако нищо не се предприеме“, коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред Нова телевизия.

Според него бъдещото правителство трябва да има предвид, че цените на енергоресурсите налагат незабавни мерки.  Той посочи, че днес цената на тока е 500 лв на мегаватчаса, а много предприятия са затворени. Ако преди даден бизнес е плащал 30 000 лв. на месец, сега сумата е 100 000 лв.

„Огромните загуби за индустрията са огромни печалби в енергетиката. Тези пари се складират в АЕЦ „Козлодуй“ и другите производители на ел. енергия“, обяви Велев.

В края на октомври служебното правителство реши, че над 630 000 небитови крайни клиенти ще бъдат подкрепени заради високите цени на електрическата енергия. Те ще получат компенсация от 110 лева на мегаватчас. Компенсациите ще бъдат изплатени до края на календарната 2021 година.

Председателят на АИКБ подчерта, че за декември изобщо не са предвидени компенсации и предлага служебния кабинет  да ги увеличи. Бизнесът смята за разумно тези компенсации да са  3/4 от разликата между борсовата цена и прогнозата на КЕВР – 270 лева.

Васил Велев каза, че се планират срещи с преговарящите за коалиция партии.

Служебният премиер Стефан Янев заяви през октомври, че помощта за бизнеса ще се отпуска автоматично въз основа на сключен договор между Министерство на енергетиката и търговците на електрическа енергия, доставчици от последна инстанция, производители на електрическа енергия, които продават на крайни небитови клиенти и оператори на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Полагащата се сума за компенсация ще се изчислява на база на потребената енергия в мегаватчаса и фиксираната ставка за подпомагане.

Бюджетът на програмата е в общ размер от 450 милиона лева.

 „Средствата ще бъдат осигурени по държавния бюджет за сметка на представянето на безвъзмездни средства от АЕЦ „Козлодуй“, през следващите отчетни години ще се намали с посочената сума дължимият за внасяне дивидент от Българския енергиен холдинг“, обясни Янев.