Газът и ядрената енергия ще подпомогнат зеления преход, твърди евродепутат

Френският депутат Паскал Канфен [© European Union 2021 - Source : EP]

Сега е подходящият момент най-накрая да решим въпроса за третирането на газа и ядрената енергия в таксономията. Това коментира френският евродепутат Паскал Канфен в интервю за  EURACTIV.

Европейската комисия представи първия набор от правила в рамките на таксономията на ЕС за зелени финанси през април.

Според Канфен, сега е подходящият момент, защото в Германия вече има коалиционен договор, като партиите се споразумяха да ускорят постепенното премахване на въглищата в страната от 2038 до 2030 г.

Това предполага изграждане на повече възобновяеми източници, но също така и използването на повече газ. И точно тук газът може да допринесе положително за енергийния преход: когато замени въглищата в производството на електроенергия. Дори германските Зелени подкрепят тази перспектива.

„По отношение на ядрената енергия играта ще се промени заради огромното търсене на електроенергия, което ще дойде от прехода към електрическа мобилност и чисти индустриални процеси, използващи водород и други технологии“, обясни Паскал Канфен.

Според него това означава огромни допълнителни обеми производство на декарбонизирана електроенергия. И тук има място за ядрената енергия – като резервно копие на базирана на възобновяема енергийна система, защото възобновяемите източници вече са най-евтината форма на електроенергия.

Ако комбинирате тези два елемента, ще видите, че има начин при строги условия, ЕС да допусне ядрените мощности и газа  в таксономията като преходен източник на енергия, подчерта евродепутатът.

„Бях съпредседател на екипа на Европейския парламент, който договаряше регламента за таксономията преди почти две години. Стратегията от самото начало беше да се отложи въпросът за газа и ядрената енергия в регламента, защото темата беше много чувствителна политически. Имаше спешна нужда да се пристъпи напред към регламента за таксономията, а въпросът за газа и ядрената енергия можеше да замразят преговорите“, обясни той.

„Ето защо решихме в регламента за таксономията да оставим въпроса отворен. Беше добра стратегия на Европейската комисия да изключи газа и ядрената енергия от първия делегиран акт за таксономията, който беше внесен през април. Сега нещата се промениха, защото имаме нова германска коалиция, а френското председателство на ЕС идва през януари“, допълни Канфен.

Той призовава Европейската комисия да внесе предложението си в рамките на следващите две седмици.

Според него първата цел трябва да бъде да запазим научната достоверност на таксономията. Ако включим газ и ядрена енергия в регламента без предпазни мерки, съществува риск „да убием достоверността на таксономията“.

„Някои инвеститори ще се отклонят от регламента, защото вече няма да му вярват. Прозрачността и проследимостта са от съществено значение за запазването на достоверността на таксономията“, добави той.