Германия обмисля да въведе нов данък за хуманно отношение към животните

Германия обмисля начини за финансиране на повишените си стандарти за хуманно отношение към животните. [SHUTTERSTOCK]

Тази статия е част от нашия специален доклад “Амбиции за устойчиво земеделие: между Общата селскостопанска политика и Зелената сделка”.

Германия обмисля начини за финансиране на повишaване на стандартите си за хуманно отношение към животните. Идеята обаче притеснява германските фермери, които са загрижени, че ще бъдат изложени на нелоялна конкуренция.

“Нашето общество иска по-хуманно отношение към животните. Нашите фермери искат по-хуманно отношение към животните. Но по-хуманно отношение към животните не е безплатно!” Това посочи германският министър на земеделието Джулия Кльокнер след представянето на проучване за хуманно отношение към животните.

С тези думи Кльокнер защити евентуалното преструктуриране на сектора на животновъдството в Германия, като подчерта, че “икономическата ефективност трябва да върви ръка за ръка с по-хуманно отношение към животните”.

По-хуманното отношение към животните е ключов приоритет на ЕС, то е една от деветте конкретни цели, както на реформата на ОСП, така и във водещата политика на Комисията в областта на храните, стратегията “От фермата до трапезата”. Стратегията включва по-хуманно отношение към животните като част от целите за “Предоставяне на по-здравословна и по-устойчива система за храните в ЕС”.

Германия е особено активна по въпроса, откакто Кльокнер се зае с въпроса на ниво ЕС.

Това доведе до споразумение между 27-те земеделски министри за създаването на общоевропейски етикет за хуманно отношение към животните през декември в края на германското председателство на Съвета на ЕС. Mинистърът го нарече “голяма крачка напред”.

Опитът за повишаване на стандартите за хуманно отношение към животните обаче си има цена.

Според министъра, в момента има няколко предложения за преструктуриране и финансиране на животновъдството в Германия.

Проучването се дължи на амбицията на Берлин да приведе германските конюшни в съответствие със стандартите за хуманно отношение към животните, което се очаква да струват 2,9 млрд. евро до 2025 г. и 4,3 млрд. евро до 2030 г. Германското правителство обеща 300 милиона евро за целта като част от програма за икономически стимули, но проучването има за цел да разкрие начините, по които дефицитът може да бъде финансиран.

Сред тях са по-висок данък върху животинските продукти, допълнителен данък за по-хуманно отношение към животните в допълнение към данъка върху доходите и корпоративните данъци и конвертирането на директните плащания в ЕС.

Данъкът за по-хуманното отношение към животните би бил “безпроблемен от гледна точка на конституционното законодателство и законодателството на ЕС”.

Що се отнася до Общата селскостопанска политика на ЕС, евродепутатите се надяват, че 30% от директните плащания по новата ОСП ще бъдат предназначени за т. нар. “екологични схеми”. Това са субсидии, предназначени да помогнат на земеделските производители да преминат към прилагането на по-екологични практики.

Авторите на изследването обаче установиха, че ако еко-схемите трябва да обхващат мерките за хуманно отношение към животните, това ще се случи “за сметка на предвидената по-силна ориентация на ОСП към опазване на околната среда и климата”.

Хуманно отношение към животните, но без преференциално третиране

Германското министерство на храните и земеделието предупреди, че въпреки че би искало страната да стане европейски пионер по въпросите на хуманното отношение към животните, прилагането на по-строги стандарти от германските фермери трябва да бъде обосновано.

Това означава, че държавният етикет за хуманно отношение към животните ще трябва да остане доброволен и неговият дизайн не трябва да “изразява никакво предпочитание към продукти от немски произход”, според проучването на комисията на Борхерт.

Налагането на по-строги стандарти на германските фермери би било съвместимо с принципите на ЕС за свободно движение, ако те “не са свързани със забрана за пускане на пазара или специфични изисквания за етикетиране на продукти, внесени от други държави членки”, добавиха те.

Министерството коментира пред EURACTIV, че едностранно повишаване на стандартите, без да се подпомагнат фермерите, може да доведе до внос на по-евтини чуждестранни продукти, “върху чието производство имаме малко влияние”.

С други думи, за да се предотврати възлагането на производство на външни изпълнители и потребителите да преминат към по-евтини продукти от съседни европейски държави, хуманното отношение към селскостопански животни в Германия трябва да бъде икономически жизнеспособно за всички участващи страни.

Германското министерство също така се надява потребителите да са готови да плащат повече за животински продукти.

Проучване, направено от германската компания за данни Statista, установи, че 43% и 36% от германците са съответно “много склонни” и “по-скоро готови” да плащат повече за хуманно отношение към животните.

Докато Европейската комисия заяви, че хуманното отношение към животните “очевидно е […] това, което гражданите искат”, германската асоциация за хуманно отношение към животните установи, че три четвърти от потребителите биха искали етикетите на храните да бъдат по-предоставят повече информация по отношение на стандартите за хуманно отношение към животните.