Добрата регионална политика ще направи възможна “демографската сделка“

Населението застарява, което изправя Европа пред нови предизвикателства. [Shutterstock | lightpoet]

Европейските региони се променят. Населението застарява и градовете растат, докато селските райони се топят, а някои изчезват. Това създава напрежение върху градската инфраструктура. 

“Тези демографски тенденции оказват силно въздействие върху всички местни общности“, заяви евродепутатът  Даниел Буда (ЕНП) по време на дебат  в понеделник  в комисията за регионално развитие на Европейския парламент. Темата беше как да се използват европейските структурни фондове за борба демографска промяна. Родната му страна Румъния е особено засегната: 240 000 души са напуснали страната през 2019 г., което е 8% увеличение в сравнение с предходната година.

Но това засяга практически всички държави-членки, каза Буда. Проблемът нарасна след финансовата криза от 2008 г., която изостри икономическите различия между страните, каза той.

Проблемът с жилищата в много европейски столици също е причина за нарастваща загриженост. Пазарите на труда не могат да поемат свръхпредлагането на работници, което води до бедност и бездомност и претоварени мрежи за социална сигурност.

Застаряването в обществото също създава проблеми за пенсионната система – намаляващият брой работещи плаща вноски за все по-голям брой получатели.

“Предизвикателствата са различни“, каза Буда.

Бедните региони страдат от липса на население, икономиката се срива и заедно с нея инфраструктурата. При по-богатите райони е обратното – твърде много хора трябва да делят твърде малко ресурси.

Местни перспективи

Според Буда за борба с тези тенденции са необходими “прости, гъвкави и привлекателни“ инструменти.

Според него хората се нуждаят от местни перспективи и създаване на местна стойност. Инфраструктурните подобрения, като широколентова интернет връзка и по-добър обществен транспорт, могат да доведат до растеж и нови работни места.

В допълнение към Зелената сделка, Буда предлага “Демографска сделка“, която ще бъде набор от мерки, насочени към преразпределение на населението на Европа по-равномерно на целия континент.

Специален акцент върху младите жени

Австрийският евродепутат Моника Вана (Зелените) също подкрепя проекта. “Европейската регионална политика трябва да предприеме целенасочени действия срещу застаряването в селските райони“, каза тя пред EURACTIV Германия.

Това изисква “целеви инфраструктурни проекти“, които ще направят селските райони привлекателни и за по-младото поколение.

Вана предлага да се обърне специално внимание на младите жени, които са били особено засегнати от пандемията. Там, където детските градини и училищата бяха затворени, много от тях трябваше да се откажат от работата си, за да се грижат за децата, докато партньорите им работят. Това е икономически разумно съображение, но увеличава все повече разликата в заплащането между половете.

“Основното за младите жени е подобряването на съвместимостта на семейството и кариерата в селските райони,“ казва Вана.

“От широколентовата експанзия до образованието и услугите има явна нужда от действия. Младите европейци трябва да имат възможности във всички региони на Европа.”, подчерта тя.

Да се започне с проучване

Един от водещите евродепутати по темата, Кристина Маестре Мартин де Алмагро (Социалисти и демократи), също смята, че регионалната политика е ефективен инструмент срещу демографските предизвикателства.

Тя обаче настоява да не се бърза с нищо: “Ние разчитаме на задълбочени изследвания, за да предприемем ефективни действия.“

Например, необходимо е да се “дефинира какво точно представляват недостатъчно населените райони, без да изпадаме в клишета“, каза Де Алмагро. Тя предлага единни критерии за тази цел.