Евродепутат: Комисията трябва да намали бюрокрацията за МСП

Няколко инициативи в рамките на стратегията "От фермата до трапезата" могат да "доведат до създаването на значителна бюрокрация", каза консервативният евродепутат Марлене Мортлер. [Shutterstock]

Европейската комисия и държавите-членки трябва да намалят административната тежест за малките и средни предприятия (МСП) в хранително-вкусовия сектор, според консервативния евродепутат Марлене Мортлер.

„Нуждаем се от мерки като рационализиране на процесите на регистрация, за да направим разрешенията, лицензите или одобренията по-ефективни“, каза Мортлер, който е член на парламентарната комисия по земеделие, по време на скорошно събитие на EURACTIV, добавяйки, че малките производители на храни и напитки трябва да могат да да пуснат своите продукти на пазара „възможно бързо и лесно“.

Някои от ключовите водещи политики на ЕС, включително стратегията от Фермата до трапезата, плана за действие за кръгова икономика или стратегиите за биологично разнообразие и почвите, ще „влияят на обичайния бизнес модел на малките и средни предприятия за храни и напитки,“ посочи Петрос Кокалис, евродепутат и член на комисията по околна среда.

Различните стратегии и планове за действие са част от усилията на ЕС да направи икономиката си, включително производството на храни, по-благоприятна за околната среда и климата в рамките на Европейската зелена сделка.

Джакомо Матино, ръководител на отдел в Генералната дирекция на Европейската комисия за вътрешния пазар, индустрията и МСП, каза, че Комисията вече взема предвид нуждите на МСП.

Възможности и предизвикателства от Фермата до трапезата

„Обръщаме особено внимание да не поставяме допълнителна тежест върху малките и средните предприятия, когато става въпрос за дизайн и прилагане на политики“, каза той, добавяйки, че МСП представляват голяма част от „екосистемата на селскостопанските храни“.

От приблизително 22 милиона МСП в ЕС, почти 290 000 от тях са производители на храни и напитки, според данни от индустрията.

Според евродепутата Кокалис, зеленият и цифров преход на ЕС не води до предизвикателства само за МСП. „Ще има и огромни възможности, произтичащи от този двоен преход, който прокарваме“, каза той.

За да идентифицират тези възможности, би било от ключово значение за МСП да бъдат „много добре информирани от самото начало и да бъдат консултирани по време на законодателната процедура“, добави той.

Въпреки това Мортлър каза, че няколко инициативи в рамките на стратегията От фермата до трапезата могат да „доведат до създаването на значителна бюрокрация“. За да поправи това, тя призова Комисията да подобри регулаторните инструменти за оценки на въздействието и да гарантира хармонизирани правила в рамките на единния пазар.

Мортлър също така призова за допълнително финансиране в подкрепа на научните изследвания и иновациите, особено за МСП, които искат да направят производството си по-устойчиво и да имат по-добър достъп до финансиране.

Европейската комисия въведе редица инициативи, които са специално насочени към финансова подкрепа на МСП.

Enterprise Europe Network, например, предоставя подкрепа на МСП, работещи в международен мащаб. От 2015 г. инициативата се финансира от „Хоризонт Европа“, основната програма на ЕС за насърчаване на научните изследвания и иновациите, както и от програмата на блока за малки и средни предприятия (COSME).