Еврокомисията планира нова революция в “отворените финанси“ през 2022 г.

Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис каза, че стратегията ще бъде представена в края на септември. [European Commission]

Европейската комисия предлага финансовите фирми и компаниите да споделят повече клиентски данни, за да създадат “по-широко отворено финансово пространство“ с нови услуги за гражданите през 2022 г. Това се казва в проекта на Стратегия за дигитални финанси, видян от EURACTIV.

Стратегията, която все още може да бъде променена, ще бъде представена по-късно този месец. Тя ще очертае приоритетните действия на Комисията до 2024 г. и ще направи “ползите от дигиталните финансови операции достъпни за европейските потребители и бизнеса“.  Натрупването на голяма база данни пък ще създаде нова рамка за “отворени финанси“.

Целта е да се задълбочи напредъкът, постигнат чрез Директивата за платежните услуги (PSD2), която принуди банките да споделят част от данните на своите клиенти с финтех компании.  Директивата беше приета на 13 януари 2018 г. Благодарение на тази мярка Брюксел искаше да гарантира по-голяма конкуренция и иновации на пазар, доминиран в продължение на десетилетия от малко на брой доставчици. Сега, дори и млади компании от финансовия сектор имат шанс срещу големите банки.

Оказа се, че мярката дава добри резултати, защото доведе до създаването на стотици стартиращи компании и приложения, предлагащи иновативни платежни услуги.

В стратегията Комисията посочва, че “по-нататъшните стъпки към подобрен обмен на данни ще дадат възможност на финансовия сектор да възприеме изцяло иновациите, основани на данни“. В резултат на това в Европа може да тръгне към  създаването на единен пазар за данни, един от приоритетите за напредък в цифровия сектор.

Тези нововъведения не минават без критики. В миналото представители на банковия сектор се оплакваха, че директивата за споделяне на данни  ги е принудила да споделят своите клиентски данни с финтех компаниите. В същото време платформите за социални медии и други сектори все още събират огромно количество информация.

Комисията твърди, че достъпът до повече клиентски данни позволява на доставчиците на услуги да предлагат по-персонализирани услуги, въпреки че клиентите трябва да запазят контрола върху своята информация.

Освен новата рамка за “отворено финансиране“, стратегията за дигитални финанси включва и три допълнителни цели и набор от мерки за тяхното постигане.

Целите са да се избегне фрагментацията на цифровия единен пазар за финансови услуги; да се гарантира, че регулаторната рамка на ЕС улеснява цифровите иновации; и да се приложи принципът “еднакъв риск, еднакви правила, еднаква регулация“ за справяне с нови предизвикателства и рискове, свързани с дигиталната трансформация.