Европейският парламент прие доклад за рибарския сектор в Черно море

В доклада си Иво Христов, член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП, алармира, че в Черно море цари прекомерен улов и призовава да бъдат предприети спешни мерки за справяне с проблема.

Европейският парламент (ЕП) прие доклад за рибарския сектор в Черно море. Докладът на българския евродепутат Иво Христов на тема „Предизвикателства и възможности за риболовния сектор в Черно море“ беше приет с голямо мнозинство – 598 гласа „за“, 3 „против“ и 92 „въздържал се“.

В доклада си Иво Христов, член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите (С&Д) в ЕП, алармира, че в Черно море цари прекомерен улов и призовава да бъдат предприети спешни мерки за справяне с проблема.

Важно е да се отбележи, че за последно подобен документ е бил обект на работа от страна на ЕП преди 10 години.

„От 60-те години на миналия век Черно море търпи драматични екологични промени. Още в декларацията от срещата на министрите в София от 7 юни 2018 г. беше подчертана необходимостта от сътрудничество по въпросите, свързани с риболова в Черно море, като например устойчивостта на морските ресурси, подобряването на събирането на данни и борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов“, се посочва в доклада.

Иво Христов алармира, че заради свръхулова към момента в Черно море е пощаден само един вид запас на риба – цацата. Всички останали видове са изложени на сериозен риск.

„След десетилетия на увеличаващ се натиск от страна на човека върху морската и речната екосистеми на Черно море и река Дунав, последните данни сочат, че само един запас (цаца) се счита за устойчиво експлоатиран и че други рибни запаси са обект на прекомерен улов – до степен, че някои от тях са пред изчерпване“, алармира евродепутата.

Иво Христов отбеляза, че Черно море е воден басейн с много специфични характеристики и само две от крайбрежните държави, България и Румъния, са членки на ЕС, което затруднява координацията в стопанисването на ресурсите му.

 

Той коментира и друга местната специфика, а именно състава на риболовния флот на Черно море, който е основно дребномащабен. В България около 95% от всички риболовни съдове попадат в тази категория. 

 

„В тази връзка смятам, че държавите в региона трябва да заложат мерки и механизми, които дават възможност и на тези рибари да съхранят поминъка си и да имат справедлив достъп до пазара на риба и рибни продукти“, добави евродепутата.

 

Според него, силна тревога буди състоянието на икономически значимите видове водни организми в Черно море. В допълнение той счита, че не трябва да се пренебрегват възможностите пред сектора. 

„България и Румъния отчитат най-ниските показатели по консумация на риба на глава от населението. Макар експортно ориентиран, риболовът не бива да пренебрегва местния пазар. Рибата е препоръчван, здравословен хранителен ресурс и заместител на изтощаващото околната среда животновъдство. Пандемията, по време на която международната търговия беше прекъсната, доказа необходимостта от местен добив и производство на всякакви хранителни стоки. Потенциал за ръст има и т.нар. нежелан или неизползван улов, който съдържа възможности за пазарна реализация – в преработен или непреработен вид“, коментира той.

„Това са само част от предложенията, които се надявам ще залегнат в официалната позиция на Европейския парламент относно предизвикателствата и възможностите пред риболовния сектор в Черно море“, допълни той.