ЕК: Географските означения на храните носят по-висока добавена стойност

Географските означения са "важен актив на селските региони", както и "инструмент за популяризиране на регионалната идентичност и гастрономическото наследство, особено в страни с дълга история на защита на географските означения". [Scorpp / Shutterstock]

Географските означения носят ясна добавена стойност за храните и са важен актив за селските региони, заключи ново проучване, публикувано от Европейската комисия.

Изследването на политиката за качество на ЕС, публикувано на 2 март, има за цел да провери дали географските означения или защитените наименования за произход (ЗНП) са наистина ефективни. Те следва да защитават потребителите от храни-менте, да гарантират лоялната конкуренция и интелектуалната собственост.

“Като цяло целите на регламента на ЕС за географските указания са изпълнени”, потвърждава проучването, като отбелязва, че системите са ефективни и не са установени големи несъответствия”.

По отношение на ефективността, проучването установява, че “правната рамка позволява лоялна конкуренция за земеделските производители”. В него се казва, че ЗНП са важен актив за селските региони, както и важен инструмент за популяризиране на регионалната идентичност и гастрономическото наследство, особено в страни с дълга история на защита на географските означения”.

Проучването споменава и добавената стойност на ЕС в процеса.

“Без рамката на ЕС географските означения на храните може да не съществуват във всяка държава членка и системата да не еднаква навсякъде”, посочва проучването.

Прегледът на процедурите на равнище ЕС също гарантира последователност, добавя докладът, като същевременно предупреждава, че се наблюдават големи разлики в процедурите между държавите членки.

Към 1 януари в страните от ЕС има 3286 географски означения и традиционни специалитети, защитени в ЕС. Почти една четвърт от тях – 734 – идват от Франция, която е на второ място след Италия.

Виното и селскостопанските хранителни продукти представляват повечето географски означения и традиционни специалитети на европейско ниво, съответно 49% и 44%.

Някои ограничения остават

Изследването обаче посочва и определени ограничения.

Въпреки че, географските означения на храните имат “положителен ефект върху вътрешния пазар” между различните държави членки, авторите изразяват съжаление, че осведомеността и разбирането на етикетите в няколко европейски държави са ниски.

Според изследването, “въпреки големият набор от информация, предоставяна на потребителите, […] все още има известно объркване между различните програми”.

Що се отнася до доходите, които фермерите получават по тези програми, картината също е разнородна. Изследването отбелязва, че производителите могат да получат по-добри цени и по-добри доходи в резултат на ЗНП, но тези ползи далеч не са систематични.

Добавената стойност на етикета с географско означение не “означава непременно по-висок доход, тъй като производството на тези храни включва допълнителни производствени разходи”.  В малко над половината от случаите обаче наличието на етикет с географско означение или традиционен специалитет се отразява благосклонно върху доходите на фермерите и производителите.

Един от основните проблеми, свързани с ефективността на схемите за географски означения често са дългите процедурни забавяния, както и регистрацията или промяната на спецификациите на продукта.

Авторите на проучването предполагат, че храните с географските означения допринасят за запазването и популяризирането на живото местно културно наследство. Те отбелязват, че са нужни по-добра комуникация с потребителите и по-опростени процедури.