ЕК дава заден за стратегията от „От фермата до трапезата“

"Цялостна оценка на въздействието ще последва когато знаем всички национални стратегически планове за бъдещата Обща селскостопанска политика", написа еврокомисарят по земеделие в Туитър.

Комисарят по земеделието на ЕС Януш Войцеховски подразни заинтересованите страни с обещанието за „цялостна оценка на въздействието“ на стратегията „От фермата до трапезата“. Обаче  остава неясно какво означава това на практика.

Стратегията на ЕС за изграждане на устойчиви хранителни вериги цели да защити природата, да осигури здравословни храни и да подкрепи земеделските стопани. Системата на производство, доставка и потребление на храни и изхвърлянето на органични отпадъци има силно отражение върху околната среда и здравето на хората.

Със стратегията, която бе представена на 20 май 2020 г., Европейската комисия предлага модернизиране на хранителните вериги с цел осигуряване на безопасни храни и защита на хората и природата.

Наборът от мерки, включени в стратегията, представлява визията за европейското земеделие през следващите десетилетия.

Въпреки нарастващите призиви за цялостна оценка на въздействието на зелените амбиции на ЕС, както и за редица други проучвания, Комисията досега се ангажира само с отделни оценки на всяка мярка в стратегията.

„В стратегията има около 37 различни мерки. И за всяка една от тях ще имаме оценка на въздействието“, каза ресорният заместник-генерален директор в Комисията, Клер Бъри, на  събитие на EURACTIV миналата година.

В четвъртък (23 септември) обаче комисар Войцеховски обяви планове за цялостна оценка на въздействието чрез публикация в Tуитър.

„Цялостна оценка на въздействието ще последва преди започване на законодателния процес и когато знаем какви са всички национални стратегически планове за бъдещата Обща селскостопанска политика“, се казва в неговия туит .

Националните планове, чиито проекти трябва да бъдат представени на Комисията за одобрение до края на годината, са основният инструмент, чрез който държавите от ЕС ще определят как възнамеряват да постигнат деветте цели в блока.

„Конкретни оценки на въздействието се предвиждат за всички законодателни инициативи от стратегията от „От фермата до трапезата”, добави комисарят в допълнителен туит .

Промяната на позицията изглежда е предизвикана от неотдавнашното публикуване на доклад от Съвместния изследователски център на Комисията, който изследва потенциалното въздействие на реформата на ОСП върху сектора.

Докладът обаче усилено подчертава, че това е просто „технически документ“, а не официална оценка на въздействието.

На въпрос на EURACTIV дали Комисията ще се ангажира с цялостна оценка на въздействието, комисарят заобиколи темата.

„Проблемът е, че сега не можем да получим пълна оценка на въздействието за последиците от стратегията и за биологичното разнообразие“, каза той и отново подчерта, че това ще стане възможно само след приемането на стратегическите планове.

Той добави, че целите са „политически“ и като такива няма „задължение за фермерите да въвеждат инструмента на стратегията „От фермата до трапезата“. Целите са на ниво ферма или на национално ниво“.

Въпреки това, по-късно по време на пресконференцията в четвъртък, той изглежда предложи някакъв ангажимент.

„Да, разбира се, ще го направим“, каза той при повторен въпрос дали Комисията ще извърши цялостна оценка на въздействието.

Комисарят направи също подобни забележки във Франция през юли, като отвори възможността за преразглеждане на амбициозните цели на стратегията на по-късен етап, ако продоволствената сигурност е застрашена.

Новината ще бъде приветствана от лобито на европейските фермери, което беше особено шумно в настояването за първоначално проучване на въздействието.

Съвсем наскоро асоциацията на земеделските производители в ЕС  разкритикува факта, че „повече от година след като Комисията даде старт на стратегията, все още липсва официално проучване за потенциалното й въздействие“.

Признавайки тази критика, комисар Войцеховски заяви, че е наясно с опасенията и Комисията прави „всичко, за да избегне отрицателното въздействие върху производителността на европейското земеделие и за продоволствената сигурност“.

Други обаче остават критични относно необходимостта от такава оценка.

Камил Перин, старши служител по политиката в областта на храните в организацията за потребители BEUC, коментира в Туитър, че стратегията очертава „ясен път към устойчиви хранителни системи“.