ЕК дава заден за стратегията от „От фермата до трапезата“

Наборът от мерки, включени в стратегията, представлява визията за европейското земеделие през следващите десетилетия.