ЕК: Малкото ваксинирани и високите цени на енергията забавят възстановяването

Карта на растежа в страните членки Източник: Европейска комисия

Европейската комисия понижи осезаемо прогнозата си за икономическия ръст на България за 2021 г.  Според есенната макроикономическа прогноза, реалният БВП на България ще нарасне с 3,8% през тази година, което е значително понижение от междинната юлска прогноза за икономически растеж от 4,6%. Според данните, публикувани в четвъртък (11 ноември), ниските нива на ваксинацията и високите енергийни цени представляват краткосрочни предизвикателства за възстановяването на страната.

До момента в България напълно ваксинираните са около 23,1% от цялото население.

“В отговор на нарастването на случаите на Covid-19, на 21 октомври 2021 г. е въведен сертификат за Covid-19 за посетителите и работещите на обществени места. Предвид ниските нива на ваксинация в страната, тези ограничения ще натежат на частна консумация в продължение на няколко месеца“, пише в доклада.

Въвеждането на зелен сертификат може да се окаже недостатъчно за ограничаване на нивата на заболели и връщането към новото нормално може да отнеме повече време, прогнозира Комисията.

Според доклада, „инвестициите и износа на услуги остават засегнати, докато вътрешното потребление и износът на стоки допринасят положително за търсенето. Тези два фактора, съчетани с прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост, трябва да стимулират икономическия растеж през следващите две години. От 2022 г. се очаква бюджетният дефицит да намалее“.

През 2022 г. се очаква растежът на БВП да се ускори до 4,1% и да се забави до 3,5% през 2023 г.

Въздействието на по-високите цени на енергията върху общата инфлация и следователно на частната консумацията може да е по-силна от очакваното.

Скорошните покачвания на цените на енергетиката и храните ще подкопаят покупателната способност на домакинствата с най-ниски доходи. Въпреки това увеличението на социалните трансфери и пенсиите през текущата и следващата година трябва да се компенсират ефектът от по-високите цени върху бюджетите на домакинствата, прогнозира Комисията.

Пазар на труда

В следващите две години благоприятната икономическа перспектива ще благоприятства постепенното намаляване на безработицата до 4,6% през 2022 г. и 4,4% през 2023 г. Според прогнозата на Комисията, ръстът на заплатите се очаква да е в рамките на 9% през 2022 г. и 7,9% през 2023 г.

Прогноза за ЕС

Според ЕК,  европейската икономиката се възстановява от сътресението, предизвикано от пандемията, по-бързо от очакваното.

С напредването на ваксинационните кампании и с постепенното премахване на ограниченията, растежът се е възобновил през пролетта и е продължил през лятото след повторното отваряне на икономиката. Рисковете обаче остават, отчитат от Брюксел.

„Икономиката на ЕС се върна на нивото от преди коронавирусната пандемия през третото тримесечие на 2021 г. и премина от възстановяване към експанзия“, посочи Комисията, като отбеляза, че вътрешното търсене е основен двигател на експанзията.

В есенния доклад се отбелязва, че икономиката на ЕС се очаква да нарасне с 5% през 2021 г., с 4,3% през 2022 г. и с 2,5% през 2023 г. До голяма степен тя зависи от два фактора – развитието на пандемията и темпото, с което предлагането се адаптира към бързото възстановяване на търсенето след повторното отваряне на икономиката.

Очаква се безработицата в ЕС да намалее от 7,1 % тази година на 6,7 % и на 6,5 % съответно през 2022 г. и 2023 г.

Прогнозите са заетостта да се върне до нивата отпреди пандемията през 2022 г. и да започне да нараства през 2023 г.