ЕК обмисля по-висока цел за възобновяема енергия за 2030 г.

Слънчевата енергия трябва да играе основна роля в плана на Европейската комисия за изхвърляне на руските изкопаеми горива от енергийния микс. [ StockSnap / Pixabay ]

Европейската комисия се стреми да увеличи целта на ЕС за възобновяема енергия за 2030 г. Част от плановете, които се очакват следващата седмица включват по-бързи правила за издаване на разрешителни за нови проекти, а слънчевата енергия на покрива може да стане задължителна за всички нови сгради, според изтекли предложения, видени от EURACTIV.

Очаква се предложенията да бъдат публикувани на 18 май като част от плановете на ЕС за намаляване на зависимостта от руската енергия след инвазията в Украйна.

Ускоряването на прехода към възобновяема енергия ще намали емисиите и зависимостта на Европа от вноса на енергия, както и ще осигури достъпни цени на енергията за гражданите и бизнеса на ЕС, според проекта,който бе получен от EURACTIV.

Предвид необходимостта от ускоряване на внедряването на възобновяема енергия, целта на ЕС трябва да бъде увеличена. Все още не е взето решение за новата цел, а новият процент е показан като „XX“ в предложението, което ще измени директивата на ЕС за възобновяема енергия.

Миналата година Европейската комисия  вече предложи повишаване на целта на ЕС за възобновяема енергия до 40% до 2030 г. спрямо 32% в момента. Предложението беше част от пакет от законодателство в областта на климата, внесен през юли, което има за цел да намали емисиите на парникови газове в ЕС с най-малко 55% преди края на десетилетието.

Заради войната в Украйна, Комисията обмисля начини да ускори тези планове. През март тя призова Европейския парламент и страните от ЕС да обмислят „по-високи или по-ранни цели за възобновяема енергия и енергийна ефективност“, докато обсъждат пакета от предложения от юли, наречен „Готови за 55“.

В Европейския парламент вече има силна подкрепа за увеличаване на целта за възобновяеми източници до 45% до 2030 г. Има и стъпки сред някои правителства на ЕС в подкрепа на повишената амбиция за възобновяемите енергийни източници, въпреки че е не е ясно дали има мнозинство сред тези, които подкрепят мярката.

Европейската комисия не коментира изтеклата информация.

Слънчева стратегия

Като част от стремежа за намаляване на зависимостта на Европа от руските изкопаеми горива се очаква на 18 май ЕС да излезе с няколко предложения, включително нов документ с насоки за издаване на разрешителни и стратегия за слънчева енергия, казаха източници от индустрията.

Според изтекла стратегия за слънчевата енергия, видяна от EURACTIV, този вид енергия има значителен потенциал бързо да се превърне в основна част от енергийните и отоплителните системи на ЕС в Европа, което би помогнало на блока да постигне целите си за климата и да намали зависимостта си от Русия.

Проектът на стратегия  предлага пътна карта от четири точки за стимулиране на слънчевата енергия за европейските граждани и индустрия, основавайки се на проекта на Комисията REPowerEU, който бе представен през март.

Един елемент от тази стратегия е Европейска инициатива за слънчеви покриви, която, ако бъде изпълнена напълно, ще добави 17 теравата електроенергия след първата година на прилагане – 17% по-високо ниво от сегашните прогнози на ЕС – и до 2025 г. ще генерира 42 теравата допълнителна електроенергия, според изтичането на информация. Тези числа обаче не са окончателни.

Като част от това, стратегията предлага комбиниране на слънчевите панели с ремонт на покриви, инсталиране на слънчева енергия във всички обществени сгради, подходящи за това до 2025 г. и да има поне едно населено място, където се ползва възобновяема енергия във всяка община с население от 10 000 души или повече до 2025 г.

Освен това Европейската комисия обмисля да направи инсталирането на соларни системи на покрива задължителни за всички нови сгради, като същевременно ограничи до три месеца процедурите за издаване на разрешителни за покривни соларни системи в съществуващи сгради.

Стратегията също така предлага партньорство на ЕС за споделяне на умения за възобновяема енергия, за да се гарантира, че има достатъчно обучени работници за внедряване на възобновяеми източници. Европейският алианс на слънчевата индустрия ще заработи, за да се установи водена от иновации, устойчива слънчева верига на стойността в Европа.

Според Валбурга Хемецбергер, главен изпълнителен директор на търговската асоциация SolarPower Europe, индустрията трябва да достигне 1 терават общ слънчев капацитет до 2030 г., фонд за производство на слънчева енергия и нови мерки за оптимизиране на потенциала на покривите със слънчеви панели.

Справяне с проблемите с разрешителните

Издаването на разрешителни отдавна е трън в очите на индустрията на възобновяемите енергийни източници. Това е често срещана и пренебрегната пречка за внедряването на слънчева и възобновяема енергия, смята Хемецбергер.

„Периодите на изчакване и административните процедури са ненужно обременяващи и променливи в целия ЕС. Често властите нямат ресурсите да отговорят ефективно на исканията за разрешителни“, каза тя пред EURACTIV.

За да се справи с това, ЕС се готви да публикува нови насоки за издаване на разрешителни за страните от ЕС, както и законодателно предложение, което да даде по-голяма сигурност на инициаторите на проекти и инвеститорите.

Подобно на Германия, страните от ЕС ще трябва да гарантират, че процедурите за издаване на разрешителни се считат за висш обществен интерес. Това включва планиране, изграждане и експлоатация на инсталации за възобновяема енергия, съхранение и мрежови връзки.

Изтеклото законодателно предложение, което бе видяно от EURACTIV, призовава за строги срокове за процедурите за издаване на разрешителни. Например процесът за нови проекти в райони с възобновяеми източници не трябва да надвишава една година, а разрешенията за пренареждане в тези зони за мощности под 150 киловата не трябва да надвишават шест месеца.

Извън тези зони, разрешителните за проекти не трябва да отнемат повече от две години, а разрешенията за възобновяване на проекти под 150киловата не трябва да отнемат повече от една година.

Проектът също така изисква от страните от ЕС да определят конкретни сухоземни и морски зони, необходими за инсталиране на инфраструктура за възобновяема енергия в рамките на една година след влизането на закона в сила.