ЕК ще заеме 80 млрд. евро през 2021 г. за финансиране на възстановяването

Новият банер "NextGenerationEU" бе поставен на предната част на сградата на Европейската комисия в Брюксел. [European Union, 2021. Source: EC - Audiovisual Service]

Европейската комисия ще заеме през тази година около 80 милиарда евро в дългосрочни облигации за финансиране на плана на Европейския съюз за икономическо съживяване след пандемията, заяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен във вторник (1 юни).

Комисията от името на Европейския съюз ще взема заеми от пазарите при по-благоприятни условия, отколкото много държави членки биха могли да получат, и ще преразпределя сумите. На 31 май държавите от блока одобриха т.нар. решение за собствени ресурси, което означава, че фондът за възстановяване от пандемията вече може да влезе в действие.

ЕК заяви, че заемите, които ще вземе по-късно през юни, ще бъдат допълнени с десетки милиарди евро краткосрочни сметки, за да започне да финансира страните от общността. Комисията добави, че ще актуализира плана си за финансиране през септември.

“Комисията ще може да финансира през втората половина на годината всички планирани безвъзмездни средства и заеми за държавите-членки по Механизма за възстановяване и устойчивост, както и да покрива нуждите на политиките на ЕС, които получават финансиране от фонда за възстановяване“, обявиха от ЕК.

Парите са първата част от знаковата схема на ЕС от 800 милиарда евро по текущи цени, която се разпределя между всички 27 страни от блока под формата на безвъзмездни средства и заеми.

За да получи своя дял от парите, всяко правителство трябва да представи на Комисията план за реформи и инвестиции, който ще се съсредоточи върху това да направи икономиката по-зелена и по-дигитална и да повиши устойчивостта си към бъдещи здравни кризи.

След като националните правителства представят своите планове, ЕК трябва да ги оцени в рамките на два месеца. След това Съветът разполага с четири седмици, за да одобри всеки план с решение за изпълнение. Останалата част от средствата ще бъдат изплатени, като се вземе предвид постигането на етапите и целите, определени в националните планове за възстановяване и устойчивост.

До момента 22 правителства са изпратили своите планове. Служители на ЕС очакват първите пари да започнат да текат към столиците в края на юли.

Комисията заяви, че ще заема средно около 150 милиарда евро годишно от 2021 до 2026 г., което ще превърне  ЕС един от най-големите емитенти в евро.

Първото издаване на облигации ще се осъществи чрез основната дилърска мрежа на Комисията от 39 банки.

Комисията също така възнамерява да започне да издава облигации и сметки на ЕС чрез тръжни процедури от септември 2021 г. Подробности за търговете ще бъдат публикувани по-късно тази година.